1ilaç

TUSİLİN Pediyatrik Şurup

Mecom

 

Etken Maddeler:

Ambroksol HCl 15 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

150 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

0-2 yaş arası günde 2x2.5 ml (1/2 ölçek); 2-5 yaş arası günde 3x2.5-5 ml (1/2-1 ölçek) ve 5-12 yaş arası günde 2x5-10 ml (1-2 ölçek) kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Patolojik olarak mukus viskozitesinin arttığı, sekresyon miktarının azaldığı ve mukosiller klirensin bozulduğu akut ve kronik solunum yolları hastalıklarının semptomatik tedavisinde ve cerrahi müdahale sonrası gelişen bronkopulmoner kamplikasyonların tedavi ve profilaksisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ambroksol, bromeksin ve metabolitlerine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Kodein ve diğer antitüssiflerle beraber kullanılmamalıdır. Çünkü eriyen mukus ve salgıların dışarı atılımı zorlaşabilir. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Hayvan deneylerinde teratojenik bir etkiye sahip olmadığı bilinmekle beraber, insanlarda bu durum kanıtlanmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzikli kadınlarda dikkatle kullanılması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Bazı durumlarda mide, barsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma, halsizlik, baş ağrısı görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Atropin ve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar, haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi ilaçlar (ipratropiyum) silier motilite ve mukosilier klirensi azaltarak mukoza salgılarının birikimine yol açabilir. Antitüssif etkili ilaçların yüksek dozda kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek Ambroksol etkisiyle çoğalan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılmasını zorlaştırabilir.