1ilaç

POLYCİLLİNE Göz Damlası

Mecom

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sülfonamidler ve Trimetoprim > Trimetoprim

 

 

Etken Madde(ler):

Polimiksin B sülfat 10000 IU/ml, Trimetoprim 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Etkilenmiş göze normal olarak günde 4x1 damla damlatılır. Gözün görünüşte normale dönmesinden sonra 48 saat daha tedaviye devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

İn vitro duyarlı Gram-pozitif mikroorganizmalar Corynebacterium türleri, Staphylococcus türleri, Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae (pneumococcus), Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans; Gram-negatif mikroorganizmalar Enterobacter türleri, Escherichia coli, Haemophilus türleri, Klebsiella türleri, Moraxella türleri, Proteus türleri, Pseudomonas türleri (Pseudomonas aeruginosa dahil), Salmonella türleri, Shigella türlerinin neden olduğu göz ve adnekslerinin, konjunktivit, keratit, kornea ülserleri, konjunktvitle bağlantılı ülseratif blefarit ve kronik dakriyosistit dahil bakteriyel enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Gözden yabancı cisim çıkarılması dahil çeşitli cerrahi girişimlerden sonra oluşabilecek oküler enfeksiyonlardan korunmada hem preoperatif hem postoperatif olarak uygulanabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşenlerden herhangi birine ve antibiyotiklerin polipeptid grubu gibi çapraz duyarlılık oluşturan maddelere karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Bu kombinasyona karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarının nadir görülmesi beklenir ancak tedavi sırasında bir aşırı duyarlılık reaksiyonundan şüphelenilmesi halinde uygulama durdurulmalıdır. Uzun süreli kullanımı, mantarlar dahil duyarlı olmayan mikroorganizmaların çoğalmasıyla sonuçlanabilir. Bu kombinasyonun aktif bileşikleri gebelikte herhangi bir ters etki belirtisi olmadan yıllardır kullanılmıştır. Ancak, hastanın tedaviden elde edeceği klinik yarar gelişen fetüse risk olasılığıyla dengelenmelidir. Polimiksin B veya metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmediği hakkında bilgi yoktur. Trimetoprim, ilacın sistemik verilmesinden sonra anne sütüne geçer. Ancak bunun, emen bebeğe riski önemsizdir. Bununla birlikte trimetoprim veya metabolitlerinin topik uygulamadan sonra anne sütüne geçip geçmediği hakkında bilgi yoktur.

 

Yan Etkileri:

Kişisel duyarlılığa bağlı olarak nadiren geçici hafif yanma veya batma hissi ve daha az olarak gözde kızarıklık görülebilir.