1ilaç

TRUSOPT Oftalmik Solüsyon

MSD

 

Etken Maddeler:

Dorzolamid HCl 20 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik ölçekli damlalık ucu olan şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Monoterapi: Etkilenen göz veya gözlere 3x1 damla. Oftalmik beta-blokere ek tedavide: Etkilenen göz veya gözlere 2x1 damla.

 

 

Endikasyonları:

Oküler hipertansiyon, geniş-açılı glokom, psödoeksfliyatif glokomda yüksek intraoküler basıncın tedavisinde, beta-blokerlere ek tedavi olarak, beta-blokerlere yanıt vermeyen hastalarda veya beta-blokerlerin kontrendike olduğu hastalarda monoterapi olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan herhangi maddeye hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir. Ağır böbrek yetersizliği veya hiperkloremik asidozu olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Akut dar-açılı glokomu olan hastalarda ve kontakt lens kullanan hastalarda araştırılmamıştır. Lensler damla uygulanırken çıkarılmalı ve tekrar takılmadan önce en az 45 dakika beklenmelidir. Gebelik ve emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Acı tat, yanma ve batma, bulanık görme, göz kaşıntısı, göz yaşarması, başağrısı, konjunktivit, göz kapağı enflamasyonu, bulantı, gözkapağı irritasyonu ve asteni/yorgunluk en sık bildirilen yan etkilerdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Asit-baz bozuklukları oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile bildirilmiş ve bazı olgularda ilaç etkileşimlerine (örn., yüksek doz salisilat tedavisi ile bağlantılı toksisite) yol açmıştır.