1ilaç

TIMOPTIC-XE Oftalmik Solüsyon

MSD

 

Etken Maddeler:

Timolol maleat 5 mg/ml, Gellan solüsyonu 6 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

%0.25 timolol içeren oftalmik solüsyon ile  yeterli klinik yanıt alınamadığı durumda, günde bir kez etkilenmiş göz(ler)e bir damla olarak uygulanır. Her kullanımdan önce ağzı kapalı olarak şişeyi ters çevirin ve bir kez çalkalayın. Şişeyi bir kezden fazla çalkalamak gereksizdir. Göz içi basıncını düşürmek için eğer gerekirse, diğer ajan(lar) kombine tedavi olarak verilebilir. İki topikal beta adrenerjik bloker ajanın kullanılması önerilmez. Diğer topikal olarak uygulanan ilaçlar en az 10 dakika önce uygulanmalıdır. Bir hastaya, timolol içeren oftalmik solüsyon yerine TIMOPTIC-XE %0.50 oftalmik solüsyon verilecekse, timolol damlatıldığı günün ertesi günü TIMOPTIC-XE ile tedaviye başlanır. Hasta, başka bir topikal oftalmik beta adrenerjik bloker ajandan transfer edilecekse, son olarak damlatıldığı günün ertesi günü hasta olan göze günde bir kez, TIMOPTIC-XE damlatılarak tedaviye geçiş yapılır.

 

 

Endikasyonları:

İntraoküler basıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik geniş açılı glokom (afakik hastalar dahil) ve sekonder glokomun belirli durumlarında yükselmiş göz içi basıncını düşürerek etki gösterir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Timolole karşı aşırı duyarlılık, bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmoner rahatsızlıklar, sinüziyal bradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AV blok, belirgin kalp yetmezliği, kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Oftalmik timolol kullanımı sonucu beta blokerlere bağlı sistemik yan etkiler görülebilir. beta blokerlerin sistemik kullanımının kontrendike olduğu bronşiyal astma, sinüs bradikardisi, kardiyojenik şok, ağır diyabetlik olgular, birinci dereceden yüksek AV blok gibi olgularda çok dikkatli kullanılmalıdır. Eğer kardiyak yetmezlik varsa tedaviye başlamadan önce kompanse edilmelidir. Anamnezinde ciddi kardiyak problemi olan hastalar periyodik olarak kontrol edilmeli, nabız hızları ve olası konjestif kalp yetmezliği belirtileri izlenmelidir. Oral beta blokerlerle tedavi edilen hastalarda, gerek göz içi basıncı ve gerekse sistemik etkiler yönünden olası additif etkilerin göz önünde bulundurulması gerekir. Eğer hasta başka oftalmik beta bloker kullanıyorsa, timolol diğer ilaçla yapılan son uygulamayı izleyen günde uygulanmaya başlanır. Hasta beta bloker olmayan oftalmik bir antiglokom müstahzarı kullanıyorsa, ilk gün bu ilaç standart olarak kullanılmaya devam edilirken timolol standart dozda tedaviye eklenir. Ertesi gün diğer ilaç tümüyle kesilir ve timololün oftalmik formuna devam edilir. Timololün diğer antiglokom müstahzarlarla kombine kullanıldığı durumlarda standart doza uyulur. Gebelerve emziren annelerde güvenli kullanımı henüz kanıtlanmadığından, yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir. Süt veren annelerde kullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir. Çocuklarda kullanım güvenliği ve etkinliği saptanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Timolol genelde iyi tolere edilir. Ender olarak oküler irritasyon belirtileri, konjunktivit, blefarit, bazı görme değişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişiklikler görülebilir. Daha nadir olarak aşırı duyarlılık, ürtiker, lokal ya da genel döküntüler rapor edilmiştir. Sistemik etkilerine çok ender rastlanmıştır. Bu etkiler hafif bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm (özellikle astmatiklerde), konjestif kalp yetmezliği ve insülin kullanan diyabetiklerde hipoglisemik semptomların maskelenmesidir. Ayrıca ağız kuruluğu , baş ağrısı, anoreksi ve bulantı da bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bazı durumlarda epinefrinle birlikte kullanıldığında midriyazis oluşabilir. Kalsiyum antagonistleri, sistemik beta blokerler ve katekolamin inhibitörlerinin etkilerini potansiyelize edebilir.