1ilaç

SINGULAIR Pediyatrik Granül

MSD

 

Etken Maddeler:

Montelukast sodyum 4 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 poşet içeren kutularda.

 

Kullanım Şekli:

Günde bir kez alınmalıdır. Astımda doz akşamları alınmalıdır. Mevsimsel alerjik rinitte uygulama zamanı hastanın ihtiyacına göre ayarlanmalıdır. Hem astım hem de mevsimsel alerjik riniti olanlar, günde yalnızca bir kez, akşamları almalıdırlar. 2-5 yaş arası pediyatrik hastalarda doz; günde bir kez bir paket 4 mg'lık oral granüldür. 6 ay-2 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda doz; günde bir kez bir paket 4 mg oral granüldür. Singulair oral granül ya doğrudan ağza verilir ya da soğuk veya oda sıcaklığındaki bir kaşık dolusu yumuşak yiyecekle (örn. elma rendesi) karıştırılarak verilir. Paket kullanılmadan hemen önce açılmalıdır. Paket açıldıktan sonra, tam doz oral granül hemen verilmelidir (15 dakika içinde). Eğer yemekle karıştırılırsa, daha sonra kullanmak üzere saklanmamalıdır. Sıvı içerisinde eritilerek verilmemelidir. Ancak, yutulduktan sonra üzerine sıvı alınabilir. Tek bronkodilatatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan hastaların tedavi rejimine Singulair eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir. İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen hastalarda Singulair tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu, yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen Singulair tedavisine başlanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Gündüz ve gece semptomlarının önlenmesi dahil, astımın profilaktik ve kronik tedavisinde, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisinde ve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesinde endikedir. Alerjik rinitin (mevsimsel ve pereniyal) gündüz ve gece semptomlarının giderilmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bu ürünün her hangi bir bileşenine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, akut astım ataklarını tedavi etmek için oral kullanılmamalıdır. Lökotrien reseptör antagonistleri dahil olmak üzere anti-astım ajanları alan hastalarda sistemik kortikosteroid dozunun azaltılmasını takiben bazı nadir vakalarda; eozinofili, vaskülitik döküntü, kötüleşen pulmoner semptomlar, kalp komplikasyonları, ve/veya sistemik bir eozinofilik vaskülit olan ve bazen Churg-Strauss sendromu olarak tanımlanan nöropati görülmüştür. Gebe kadınlarda araştırılmamıştır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Altı yaş altı çocuk hastalarda güvenilirlik ve etkinliği araştırılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Genel olarak yalnızca baş ağrısı bildirilmiştir. Karın ağrısı, bulantı, diyare, gastroenterit, influenza, farenjit, sinuzit, öksürük, nazal konjestiyon, yorgunluk, kırgınlık ve uyku hali diğer istenmeyen reaksiyonlardır. Klinik çalışmalarda kanıtlanmayan ancak şüphelenilen istenmeyen etkiler: Ödem, ajitasyon ve huzursuzluğu içeren psikiyatrik reaksiyonlar, anafilaksi, anjioödem ve ürtiker içeren alerji, göğüs ağrısı, titreme, ağız kuruluğu , baş dönmesi ve artraljidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte fenobarbital uygulanan hastalarda, montelukast plazma konsantrasyon eğrisi altında kalan alan (AUC) yaklaşık %40 azalmıştır. Montelukast hepatik stokrom P-450 CYP3A4 ile metabolize olur ve fenitoin, fenobarbital, rifampisin gibi bu enzimin indükleyicisi olan maddeler ile birlikte verildiğinde plazma değerinde gözle görülür bir azalma olur.