1ilaç

PROPECIA Film Tablet

MSD

 

Etken Maddeler:

Finasterid 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 1 mg’lık bir film tablettir. Genel olarak, saç büyümesindeki artışın ve/veya daha fazla saç dökülmesinin önlenmesinin gözlenmesi için 3 ay veya üzerinde hergün kullanım gerekmektedir. Maksimum yarar sağlamak için sürekli kullanım önerilir. Tedavinin bırakılması etkinin 12 ay içinde geri dönüşümüne yol açar.

 

 

Endikasyonları:

Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) olan erkeklerde saç büyümesini artırmada ve daha fazla saç dökülmesini önlemede endikedir. Kadın veya çocuklarda kullanım endikasyonu yoktur. Sadece erkeklerde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

KADIN VE ÇOCUKLARDA KULLANILMAZ. Bu ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

18-41 yaşları arasındaki erkeklerde yapılan klinik çalışmalarda serum prostat spesifik antijen (PSA) ortalama değerleri başlangıçtaki 07 ng/ml'den, 12 ayda 05 ng/ml'ye düşmüştür. Aynı zamanda benign prostat hiperplazisi de (BPH) olan yaşlı erkeklerde erkek tipi saç dökülmesinin tedavisi için kullanılacağı zaman, BPH'li yaşlı erkeklerde PSA değerlerinin yaklaşık %50 oranında azaldığı gerçeği göz önünde tutulmalıdır. Gebelik kategorisi X'dir. Tip II 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin bazı dokularda testosteronun dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü inhibe etme özellikleri nedeniyle, finasterid de dahil olmak üzere bu tür ilaçların gebe kadınlara uygulanması erkek fetüsün dış genital organlarında anomalilere neden olabilir. Kırılmış veya ufalanmış madde gebe olan veya olabilecek kadınlar tarafından, finasterid absorbsiyonu olasılığı nedeni ile dokunulmamalıdır. Erkek tipi saç dökülmesi olan yaşlı hastalarda, yapılan klinik çalışmalar bildirilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Libido azalması ve erektil disfonksiyon. Ek olarak tedavi edilen erkeklerin %0.8'inde, plasebo ile tedavi edilenlerin ise %0.4'ünde azalmış ejakülat hacmi bildirilmiştir. Piyasaya verildikten sonra bildirilen istenmeyen yan etkiler: Ejakülasyon düzensizliği, memede duyarlılık ve büyüme, döküntü, kaşıntı ürtiker ve dudaklarda ve yüzde şişme dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları ve testiküler ağrıdır.