1ilaç

LORABID Kapsül

Lilly

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Lorakarbef

 

 

Etken Madde(ler):

Lorakarbef

 

Piyasa Şekilleri:

200 mg: 10 kapsül
400 mg: 10 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde (13 yaş ve üzeri): Akut bronşit, 2x200-400 mg 7 gün; kronik bronşit akut alevlenmesi, 2x400 7 gün; pnömoni, 2x400 mg 14 gün; farenjit ve tonsilit, 2x200 mg 10 gün; sinüzit, 2x400 mg 10 gün; sistit, 1x200 mg 7 gün; piyelonefrit, 2x400 mg 14 gün 12 saat ara ile kullanılır. Çocuklarda (6 ay-12 yaş): Akut otitis media, 30 mg/kg/gün (2 eşit doza bölünerek) 10 gün; farenjit ve tonsilit, 15 mg/kg/gün (2 eşit doza bölünerek) 10 gün; impetigo, 15 mg/kg/gün (2 eşit doza bölünerek) 7 gün kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların rol oynadığı, solunum yolları enfeksiyonları (bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni, farenjit ve tonsillit gibi); orta kulak enfeksiyonu, sinüzit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonlarının (sistit ve piyelonefrit gibi) tedavilerinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lorakarbef ve sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı duyarlı kişilerde kullanılması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlamadan önce hastaların lorakarbef, sefalosporin ve penisilinlere ait önceden bilinen duyarlılıkların varlığı soruşturulmalıdır. Bu antibiyotik grupları arasında çapraz alerji söz konusu olduğundan sefalosporin türevi olan lorakarbef de penisilinlere duyarlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Kullanımı sırasında herhangi bir alerjik reaksiyon görülürse ilaç hemen kesilmelidir. Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları; epinefrin, antihistaminikler, kortikosteroidler, presör aminler kullanımı ve i.v. sıvı tedavisi ile trakeal entübasyonu gerektirebilir. Uzun süreli kullanımı sonucu duyarlı olmayan mikroorganizmalar üreyebilir. Bu nedenle hasta dikkatle izlenmeli ve bir süperenfeksiyon oluşumunda gerekli tedaviye hemen başlanmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin psödomembranöz kolite neden olabileceği bildirildiğinden kullanım sırasında bu yönden dikkatli olunmalıdır. Lorabid böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalı ve günlük doz kreatinin klirensi 50 ml/dakikanın altında olan hastalarda gerektiği oranda azaltılmalıdır. Gebelik kategorisi B'dir. Hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışmalar yoktur. anne sütüne geçip geçmediği tespit edilememiştir. Emzirenlerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Lorakarbef tedavisinde görülen yan etkiler diğer oral olarak kullanılan beta-laktam grubu antibiyotiklere benzer. Deri döküntüleri (%1.2), ürtiker, prüritus, eritem multiform, diyare (%4.1), bulantı (%1.9), kusma (%1.4), karın ağrısı (%1.4), anoreksi, başağrısı (%2.9), uykusuzluk, sinirlilik, baş dönmesi, sersemlik, geçici trombositopeni, lökopeni, eozinofili, AST (SGOT), ALT (SGTP) ve alkalen fosfataz yükselmesi, BUN ve kreatinin değerlerinde geçici artış, vazodilatasyon, vajinit ve vajinal moniliazis. Klinik denemelerde lorakarbef ile tedavi edilen hastalarda görülmemesine rağmen diğer beta-laktam antibiyotiklerde de olduğu gibi çok nadir de olsa görülebilen yan etkiler: Anafilaktik reaksiyonlar, Stevens-Johnson sendromu, serum hastalığına benzer reaksiyonlar, aplastik anemi, hemolitik anemi, hemoraji, agranülositoz, toksik epidermal nekroz, renal disfonksiyon, toksik nefropati ve kolestazı da kapsayan hepatik disfonksiyon, kısmen renal bozukluğu olan hastalarda pek çok beta-laktam antibiyotik gibi nöbetleri tetikleyebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte probenesid verilmesi lorakarbefin pik plazma konsatrasyonunu arttırır, yarılanma süresini uzatır, renal klirensini azaltır. Tedavi sırasında yapılan laboratuvar testlerinde hatalı Coombs testi pozitifliği, protrombin zamanı uzaması ve laktat dehidrogenaz (LDH) yüksekliği görülebilir.