1ilaç

AXID IV Ampul

Lilly

 

Etken Maddeler:

Nizatidin 25 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

4 ml'lik 5 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Hastanede tedavi görmekte olan ve ağız yoluyla ilaç alamayan hastalarda, oral doz formuna kısa süreli alternatif bir tedavi olarak kullanılır. Sürekli intravenöz infüzyon: 300 mg 150 ml uygun i.v. çözeltisinde seyreltilerek, saatte 10 mg dozuna erişebilecek oranda zerkedilir. Aralıklı intravenöz infüzyon: Günde 3 kez olmak üzere, 100 mg 50 ml uygun i.v. çözeltisinde seyreltilip, 15 dakikalık aralarla zerkedilir. Günlük toplam nizatidin dozu 480 mg'ı geçmemelidir. Gastrik pH'ı 4'ü korumak için 10 mg/saatlik sürekli i.v. infüzyon önerilir. Nizatidin hızlı i.v. infüzyon olarak uygulanmamalıdır. Orta ve Çok Şiddetli Renal Yetmezlikte: Aktif Duodenal veya Aktif Benign Gastrik Ülser: Kreatinin klirensi 20-50 ml/dak. için doz günde 120-150 mg, kreatinin klirensi <20 mL/dak. için doz günde 75 mg'dır. Kreatinin klirensi dakikada 50 ml'nin altında olan bazı yaşlı hastalarda doz azaltılmalıdır. Nizatidin %0.9 NaCl, %0.5 dekstroz enjeksiyon, laktik asitli ringer solüsyonu ya da %5 bikarbonat enjeksiyon solüsyonlarında seyreltilir.

 

 

Endikasyonları:

Aktif duodenal ülser tedavisi ve aktif duodenal ülserin iyileşmesinden sonra duodenal ülser hastalarının idame tedavisinde endikedir. Ayrıca aktif benign gastrik ülser tedavisinde endike olup, tedaviye başlamadan malign gastrik ülserasyon ihtimali tamamen bertaraf edilmelidir. Erosif ve ülseratif özofajit ve gastroözofajiyal reflüden kaynaklanan göğüs yanması da dahil olmak üzere endoskopik olarak tanı koyulan özofajitlerde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Nizatidine karşı bilinen hassasiyeti olanlarda kontrendikedir. Bu sınıf ilaçlar arasında çapraz duyarlılık gözlendiğinden H2 reseptör antagonistleri ve bu arada nizatidin, anamnezinde diğer H2 reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlılık hikayesi bulunan hastalara verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Semptomatik cevap alınması, midede habis bir hastalığın bulunma olasılığını uzaklaştırmaz. Nizatidin vücuttan öncelikle böbrekler yoluyla atıldığından doz, orta-ileri derecede şiddetli renal yetmezlik vakalarında azaltılmalıdır. Hepatorenal sendrom vakalarında nizatidinin kullanıldığı farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Nizatidinin bir bölümü karaciğerde metabolize edilir. Nonkomplike karaciğer fonksiyon bozukluğu olan ancak böbrek fonksiyonu normal hastalarda nizatidin farmakokinetiği normal insanlardaki gibidir. Gebelerde kontrollü çalışmalar yapılmadığından nizatidin yanlızca, sağlanması beklenen yararların fetusta ortaya çıkabilecek zararlardan fazla olduğuna inanıldığı taktirde kullanılmalıdır. Süt veren annelerde yapılan klinik çalışmalar oral nizatidin dozunun %0.1 oranında süte geçtiğini göstermiştir. Nizatidinle tedavi edilen sıçanların yavrularında görülen büyüme baskılanması nedeniyle bebeğini emziren annelerde nizatidin kullanımı veya emzirmeye son verilmesi ilacın anne açısından taşıdığı önem göz önüne tutularak kararlaştırılmalıdır. Nizatidinin çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz saptanmamıştır. Yaşlı hastalarda tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda SGOT, SGPT veya alkali fosfataz yükselmelerine rastlanmıştır. Kolestatik veya mikst hepatosellüler hasar bildirilen nadir bir kaç vakada nizatidinin kesilmesinden sonra hastalar normale dönmüştür. Klinik farmakoloji çalışmaları sırasında nizatidin tedavisi alan 2 ve hiçbir tedavi uygulanmayan 3 hastada kısa süren, asemptomatik ventriküler taşikardi atakları görülmüştür. Ender olarak mental konfüzyon bildirilmiştir. Ender vakalarda jinekomasti bildirilmiştir. Anemi nizatidinle tedavi edilen hastalarda sık görülmüştür. Trombositopenik purpura görülen ender vakalar bildirilmiştir. Terleme ve ürtiker nizatidin kullanan hastalarda plasebo kullananlara oranla daha sık görülmüştür. Döküntü ve eksfoliyatif dermatit bildirilmiştir. Diğer H2 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi ender anafilaksi vakaları bildirilmiştir. Ender aşırı duyarlılık reaksiyonları (bronkospazm, larinks ödemi, deri döküntüsü ve eozinofili) bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Günde 3900 mg gibi yüksek aspirin dozlarının günde 2 defa 150 mg nizatidin ile birlikte verilmesi durumunda serum salisilat düzeylerinin yükseldiği gözlemlenmiştir. Nizatidin tedavisi sırasında idrarda ürobilinojen arayan Multistix testleriyle yalancı-pozitif sonuç alınabilir.