1ilaç

TFT-Thilo Göz Damlası

Liba

 

Etken Maddeler:

Trifluridin 1 %

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz her iki saatte bir 1 damladır. Tedavi süresi 4-6 gündür.

 

 

Endikasyonları:

Herpes simpleks tip 1 ve tip 2 virüslerinin oluşturduğu tekrarlayan epitelyal keratit ve primer keratokonjunktivitlerin topikal tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçerdiği aktif madde ve formülündeki diğer maddelere aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Trifluridinin in-vitro deneysel koşullarda mutajenik ve DNA'ya zarar verici etkiler gösterdiği bildirilmiş olmakla beraber bunun klinik yöndem sonuçları gösterilmemiştir. Karsinojenik potansiteli de bugüne dek belirlenmemiştir. Gebe kadınlarda güvenli kullanılabilirliği belirlenmemiştir. Bu nedenle, gebelik esnasında tedavinin sağlayacağı potansiyel yararlar ve fetüste oluşabilecek olası zararları kabul ettirebilecek düzeyde ise uygulanmalıdır. Süt verenlerde ilacın kullanılmasının sağlayacağı yararlar ve bebeğin olası riskleri dikkatle değerlendirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen yan etkisi damlatmayı takiben ortaya çıkabilen hafif ve geçici yanma ve batmadır. Bunun yanısıra pelpebral ödem görülebilir. Çok seyrek olarak yüzeyel puktat keratopati, epitelyal keratopati, atromal ödem, keratitits sicca, hiperemi, göz içi basıncında artma veya aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.