1ilaç

GEROXALEN Yumuşak Jelatin Kapsül

Liba

 

Etken Maddeler:

Metoksalen (8-Metoksipsoralen) 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 yumuşak jelatin kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 0.3-0.6 mg/kg'dır. Tedavi haftada 3-4 kez olmak üzere yaklaşık 10 hafta sürdürülmelidir. Preparat u.v. ışını uygulanmadan 1 saat önce kullanılmalıdır. İki gün arka arkaya yapılan tedavilerden sonra bir gün ara verilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Ağır ve çok ağır Psoriasis vulgaris ve vitiligo'da tekrar pigmentasyonda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lupus erythematosus, UVA ile oluşmuş ışın dermatozları, porfirya, albinizm, ağır hepatik ve renal yetersizlikte kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Güneş ışını ile aktive edildiğinden, alındıktan sonra 8 saat güneş altına veya açık havaya çıkılmamalıdır. Tedaviden 24 saat önce ve sonra güneş banyosu yapılmamalı, yapılıyor ise bırakılmalıdır. Tedavi süresinde fotosensitizasyon yapan ilaçlar alınmamalıdır. Tedavi sırasında derinin soyulması ve kabuklanması, derinin kırmızılaşması, vücutta (özellikle ayak ve aşağı ekstremitelerde) şişmeler görüldüğünde tıbbi bir dikkatle incelenmelidir. Hamilelerde kullanılmamalı ve sitotoksik maddeler ile beraber verilmemelidir. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Işınlanan UV-A enerjisinin yüksek dozu ile kuvvetli fototoksik reaksiyonlar oluşabilir (güneş yanığına benzeyen eritemler, su toplaması). Fotokemoterapiye bağlı fototoksik reaksiyonlar UV-A ışınlamasından 48-72 saat sonra ortaya çıkar. Bu özelliğin göz önüne alınmadığı durumlarda (sık ışınlama, UV-A dozunun çok hızlı yükseltilmesi) ikinci derece yanık semptomlarına sahip ağır kümülatif reaksiyonlar oluşabilir. Kullanan hastaların %10'unda, ilaç alımından sonra hafif mide bulantısı görülmüştür. Fotokemoterapi süresince hafif bir kaşınma görülebilir. Güneş ışınından korunan vücut bölgeleri fototoksik reaksiyonlara karşı daha hassastır; UV-A dozunun belirlenmesinde bu özelliğe dikkat edilmelidir. Yüksek dozlarda albino farelerinde katarakt oluşumu saptanmıştır, tedavi dozlarında ise bu izlenmemiştir, insanlarda bu gibi gözlemler edinilmemişse de tedavi süresince yeterli göz korunması gereklidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitotoksik preparatlar, fenotiyazin, tetrasiklin ve tiyazidler gibi fotosensitif preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.