1ilaç

BUMİD Tablet

Koz İlaç

 

Etken Madde(ler):

Bumetanid 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet içeren şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Hastaların çoğunda günlük 0.5-2 mg yeterli olmaktadır. İlk doz yeterli diürez sağlamazsa, ikinci ve üçüncü dozlar 4-5 saatlik aralarla, günlük aralarla maksimum 10 mg'a kadar verilebilir. Veya günaşırı ya da 3-4 gün alıp 1-2 gün ara verilmesi şeklindedir. Bu doz şeması ödemin sürekli kontrolünde en güvenli ve etkili yöntemdir.

 

 

Endikasyonları:

Konjestif kalp yetmezliğine eşlik eden ödemlerde (nefrotik sendrom), frusemide karşı allerjik reaksiyonlar gösteren hastalıkların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bumetanide aşırı duyarlılığı olan, hepatik koma durumlarında, düzeltilmemiş elektrolit dengesizliklerinde, anürili hastalarda kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Çocuklarda güvenliği ve etkinliği kanıtlanmadığından kullanılmamalıdır. Geriyatrik hastalarda ise normal erişkin dozlarda daha duyarlı olabileceğinden, dikkatli olunmalıdır. Bumetanid tedavisi gören hastalarda hiperürisemi ve hiperglisemi ortaya çıkabileceğinden, gutlu ve diyabetli hastalarda kanda ürik asit ve glikoz tayinleri periyodik olarak yapılmalıdır. Serum potasyum düzeyleri de kontrol edilmelidir. Emziren annelerde önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Geçici ve nadiren deri döküntüleri, kas krampları, abdominal rahatsızlıklar, trombositopeni, jinekomasti, bulantı, kusma, diyare, hipotansiyon, hipopotasemi, hiperürisemi ve geçici sağırlık görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Aminoglikozid antibiyotikleriyle, lityum tuzlarıyla, probenesid, indometazin ve digital ilaçlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Antipertansif ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu tür ilaçların dozu azaltılmalıdır.