1ilaç

MUKOBRON Tablet

Koz İlaç

 

Etken Maddeler:

Karbosistein 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde günde 3 kez 1-2 tabletle başlanır, yeterli yanıt elde edilince bir kezlik doz 1 tablete düşürülür. 6-12 yaş arası çocuklara günde 3 kez 1/2 tablet, 2-5 yaş arasındaki çocuklara günde 3-4 kez 1/4 tablet verilir.

 

 

Endikasyonları:

Aşırı ve visköz mukusla karakterize olabilen akut ve kronik bronşit, amfizem, trakeobronşit, bronşektazi, akciğer tüberkülozu, pnömoni ve bronkopnömoni, enfeksiyöz hastalıklarına (grip, kızamık vb.) bağlı akciğer komplikasyonları gibi solunum sistemi hastalıklarında endikedir. Ayrıca otit, sinüzit, larenjit, farenjit ve rinofarenjit gibi KBB hastalıkları ve bu alandaki cerrahi girişimlerden önce, bronşiyal kateterizasyon, bronkospirometri, bronkografi, bronkoskopi gibi muayenelerden önce solunum sisteminin patolojik mukustan arındırılmasında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Mide ve duodenum ülserlerinde, karbosisteine karşı aşırı duyarlı kişilerde ve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, mide ülseri olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Astımlı kişilerde kullanıldığı zaman, bronş spazmında artma görülürse ilacın uygulamasına hemen son verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Tedavinin ilk günlerinde görülen hipersalivasyon olağandır ve kısa sürede normale döner. Yüksek dozda görülebilen bulantı, baş ağrısı, burun kanaması, mide rahatsızlıkları, diyare, gastrointestinal kanamalar ve deri reaksiyonları gibi yan etkiler, dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulmasıyla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bazı opiatlarla birlikte kullanılması önerilmemektedir.