1ilaç

ÜROPAN Tablet

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Oksibutinin HCl 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 tablet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 2-3x5 mg (maksimum günlük doz 4x5 mg) ve 5 yaşından büyük çocuklarda 2x5 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

İnhibe edilmemiş nörojenik ve refleks nörojenik mesanesi olan hastalarda, mesane instabilitesine bağlı olarak ortaya çıkan idrar yapma problemlerinin giderilmesinde endikedir (Örneğin, sık idrara çıkma, sıkışma, idrar sızması, sıkışmaya bağlı olarak idrar kaçırma, idrar yaparken yanma gibi).

 

 

Kontrendikasyonları:

Glokom'lu hastalarda kontrendikedir. Gastrointestinal sisteminde parsiyal ya da tam obstrüksiyonu olan hastalarda, paralitik ileusta, genel durumu bozuk kişilerin intestinal atonilerinde, megakolonda, ülseratif kolitle birlikte seyreden megakolon vakalarında, ağır kolitlerde ve miyasteniya graviste de kullanılmamalıdır. Ayrıca obstrüktif üropatiler, stabilite olmamış kardiyopatiler ve akut hemorajilerde de kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedavinin gidişini kontrol edebilmek için sık sık sistometrik tayinler yapılması önerilir. Enfeksiyon ortaya çıkarsa uygun antibiyotik tedavisi tatbik edilmelidir. Çevre ısısının yüksek olduğu hallerde kullanılırsa, ısı şokuna neden olabilir (terleme fonksiyonundaki azalmaya bağlı ateş yükselmesi, sıcak çarpması). Bilhassa ileostomi ve kolostomili hastalarda görülen diyare, tam olmayan bir intestinal obstrüksiyonun erken belirtisi olarak kabul edilebilir. Böyle durumlarda oksibutinin hidroklorür uygulaması zararlı olabilir. Oksibutinin hidroklorür uyuklama ve görmede bulanıklığa neden olabilir. Hastaların dikkat isteyen iş makineleri ile çalışmaları ve araba kullanmaları gerekiyorsa bu durumun kendilerine öncelikle açıklanması ve dikkatlerinin çekilmesi gerekir. Hamile olan veya gebelik ihtimali bulunan kadınlarda güvenle kullanılabileceği yönünde kesin bilgiler de henüz elde edilmiş değildir. Bu nedenle hamile kadınlarda uygulanmamalıdır. İlacın insanlarda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerde dikkat ve ihtiyatla kullanılmalıdır. 5 yaş ve daha küçük çocuklarda, emniyetle kullanılabileceği hakkında yeterli veriler olmadığından, 5 yaşından küçük çocuklarda uygulanmamalıdır. Oksibutinin hidroklorür yaşlılarda ve otonomik nöropati, hepatik ve renal bozuklukları olan hastalarda dikkat ve ihtiyatla kullanılmalıdır. Ülseratif kolit vakalarında uygulanması intestinal motiliteyi inhibe ederek paralitik ileusa ve toksik megakolona neden olabilir. Oksibutinin hidroklorür, hipertiroidizm, koroner kalp hastalıkları, konjestif kalp yetmezlikleri, kardiyak aritmiler, taşikardiler, hipertansiyon ve prostathipertrofilerinde semptomların şiddetlenmesine yolaçabilir.

 

Yan Etkileri:

Oksibutinin hidroklorür, diğer antikolinerjik ilaçlarda da görüldüğü gibi ağız kuruluğu , terleme fonksiyonunda azalma, miksiyonda azalma ve retansiyon, bulanık görme, taşikardi, palpitasyon, vazodilatasyon, pupilla dilatasyonu, siklopleji, oküler tansiyonun yükselmesi, gastrointestinal motilitede azalma, konstipasyon, halüsinasyon, uykusuzluk, gerginlik, baş dönmesi, uyku hali, laktasyonun baskılanması gibi yan etkiler gösterebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antimuskarinik ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda antimuskarinik etkinliği artar. Santral sinir sistemi depresanları, sedatif etkisini artırır. Alkolle birlikte alınmamalıdır.