1ilaç

TİONAMİD Draje

Koçak Farma

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Protianamid

 

 

Etken Madde(ler):

Protionamid 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 draje

 

 

Kullanım Şekli:

Tüberküloz tedavisinde: Yetişkinler ve 10 yaşından büyük çocuklar için kullanım dozu, bölünmüş dozlar halinde ve öğünlerde alınmak şartıyla günde 0.5-1 g'dır. 10 yaşından küçük çocuklarda ise günde 10 mg/kg ile tedaviye başlanır, gerekirse doz 20 mg/kg/güne çıkartılabilir (15 günlük periyotta). Lepra tedavisinde: Tedavi rejimindeki diğer ilaçlarla birlikte günlük 250-375 mg'lık dozlar halinde kullanılır. Tedaviye en az 2 yıl devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

Protionamid tüberkülostatik ve leprostatik etkilidir. Daha yüksek konsantrasyonlarda bakterisid etkilidir. Protionamid, akut ve kronik akciğer tüberkülözü ve ekstra-pulmoner tüberkülöz şekillerinde ve nükslerde, diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte, primer tedavi ajanlarının etkisiz kaldığı olgularda kullanılır. Diğer antilepra ajanlarla birlikte lepra tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik, ilerlemiş karaciğer ve böbrek hastalıkları, periferik nöropati ve optik nörit, diabetes mellitus ve tioizonikotinamid türevlerine allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Protionamidle diğer nikotinik asit türevleri, izoniazid, pirazinamid, etionamid ve nikotinik asit arasında çapraz allerji görülebilir. Protionamid gebelikte kullanılmamalıdır, tioizonikotinamid türevleriyle yüksek dozlarda deney hayvanlarında teratojen etki görülmüştür. Protionamid tek başına kullanılırsa bu maddeye karşı direnç çabuk gelişir. Her zaman diğer antitüberkülöz ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır. Protionamid tedavisi sırasında nöropati oluşumunu önlemek için günde 50-100 mg piridoksin verilmelidir. Bu özellikle izoniazide bağlı nörit geçirenler için geçerlidir. Protionamid tedavisi uzun sürerse periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri, göz muayenesi ve nörolojik muayene yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, ağızda metalik tad, uyuklama, asteni, depresyon, paresteziler, baş dönmesi, görmede bulanıklık, deri kuruluğu, stomatit, akne, allerji, eklem ağrısı, fotosensitivite, nadiren ikter, hepatit ve nöropati görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antitüberkülöz ilaçlarla birlikte kullanıldığında onların yan etkilerini artırabilir. Özellikle sikloserinle görülen SSS etkileri artabilir. Bu durumda sikloserin dozu yeniden ayarlanmalıdır. Diyagnostik testlerde serum alanin aminotransferaz (SGPT) ve serum aspartat aminotransferaz (SGOT) aktivitelerinde artış olabileceği dikkate alınmalıdır.