1ilaç

SİLVAMED Krem

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Gümüş sülfadiazin 1 %

 

Piyasa Şekilleri:

40 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Hafif yanıklarda, yanık yüzey üzerine günde 2-3 kez 1-1,5 mm kalınlığında bir tabaka halinde steril şartlarda sürülür ve bırakılır. Ciddi yanıklarda, yanık kısımlar temizlendikten sonra uygulanır. Uygulama günde 1 veya 2 kez 1-1,5 mm kalınlığında bir tabaka halinde yapılır.

 

 

Endikasyonları:

Yanık yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında, gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalar ve funguslarla enfekte olan yanıkların tedavisinde, diğer cilt lezyon ve yaralarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sulfonamid tedavisinin kernikterus ihtimalini artırdığı bilindiğinden, hamileliğin son döneminde, prematürelerde ve iki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Lokal proteolitik enzimlerle birlikte kullanımı halinde, gümüşün bu tür enzimleri inaktive edebileceği unutulmamalıdır. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bulunan hastalarda, ilacın kullanımıyla hemoliz ortaya çıkabileceğinden son derece tehlikelidir.

 

Uyarılar:

Gümüş sülfadiazin ile diğer sülfonamidler arasında çapraz duyarlılık potansiyeli vardır. Tedaviden dolayı allerjik reaksiyonlar görülmesi halinde, ilaç kesilmelidir. Yara kabuğu içinde ve altında mantar üremesi görülebilir. Ancak, klinik olarak mantar süperenfeksiyon insidansı çok düşüktür. Vücudun geniş alanlarını kaplayan yanıkların tedavisinde, serum sülfa konsantrasyonları yetişkinlerde %8-12 mg düzeylerine ulaşabilir. Bu hastalarda serum sülfa konsantrasyonlarının kontrol altında tutulması önerilir. Renal fonksiyonlar kontrol edilmeli ve idrarda sülfa kristal aranmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan değişik konsantrasyonlardaki dermal toksisite çalışmaları kanserojen etkiler göstermemiştir. Yine aynı tip çalışmaların sonuçları fetüs üzerinde hiçbir zararlı etki göstermemiştir. Ancak, gebeler üzerinde bu tip çalışmalar olmadığından, ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Sulfonamid türevlerinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Ciltte yanma hissi, kızartı, kaşıntı gibi lokal reaksiyonlar, deride renk değişiklikleri çok nadir olarak görülür ve ilacın kesilmesiyle kaybolur. Birkaç olguda geçici lökopeni olayı bildirilmiş ise de ilacın bırakılmasıyla lökosit düzeyi normale döner.