1ilaç

SİKLOCAP Kapsül

Koçak Farma

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Sikloserin

 

 

Etken Madde(ler):

Sikloserin 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

40 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Tüberküloz tedavisinde günlük doz 500 mg-1000 mg arasında değişir. Başlangıç dozu tedavinin ilk 2 haftasında genellikle 12 saat arayla 250 mg'dır. Günlük toplam doz daima bölünerek verilmeli ve günde 1000 mg'ı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Aktif pulmoner ve ekstrapulmoner tüberkülozda, primer tüberküloz ilaçlarının yetersiz kaldığı durumlarda tedavi rejimlerine girer. Enterobakter ve Escherichia coli'nin neden olduğu akut üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılabilir. Mycobacteria dışındaki mikroorganizmaların sebep olduğu idrar yolları enfeksiyonlarında, etkisi diğer antimikrobiyal ajanlardan fazla olmadığı için ancak klasik tedavi yöntemlerinin başarısız kaldığı durumlarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sikloserine aşırı hassasiyet, epilepsi, depresyon, şiddetli anksiyete, psikoz, şiddetli böbrek yetmezliği ve aşırı miktarda alkollü içki alındığında kesinlikle kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Terapötik indeksi çok düşük olduğu için serum konsantrasyonlarında küçük artışlar, önemli yan etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj düşürülmeli ve serum konsantrasyonları en az 1 haftalık periyotlarla gözlenmelidir. Günde 500 mg'dan fazla verilen hastalarla, allerjik dermatit ve merkezi sinir sistemi toksisitesine benzer semptom gösteren hastalar da hematolojik, renal atılım, kan seviyesi ve karaciğer fonksiyonları bakımından yakından izlenmelidir. Yan etkiler gelişirse dozaj azaltılmalı veya tedavi kesilmelidir. Konvülsiyon riski kronik alkoliklerde yüksektir ve bu nedenle alkoliklere ilaç büyük bir dikkatle verilmelidir. Kesinlikle tek başına kullanılmamalıdır. İlaca başlanmadan kültür alınmalı ve ilaca duyarlılık test edilmelidir. Hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Pediatrik kullanımı için emniyeti ve dozajı saptanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Yan etkilerin çoğu sinir sistemi ve aşırı duyarlılıkla ilgilidir. Santral sinir sistemi semptomları: Özellikle yüksek dozda (500 mg'dan fazla) ilaç kullanıldığında görülür. Konvülsiyonlar, uyuşukluk ve uykusuzluk, tremor, baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza kaybı ile birlikte seyreden konfüzyon, psikoz (intihar eğilimi, karakter değişiklikleri, aşırı hassasiyet, kısmi felç, aşırı refleks, majör ve minör klonik nöbetler, koma). Kardiyovasküler:1-1.5 g/gün dozlarında aniden gelişen konjestif kalp yetmezliği, aritmiler. Alerji, megaloblastik anemi, özellikle karaciğer rahatsızlığı geçirenlerde serum transaminaz seviyelerinde yükselme.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkolle kullanıldığında nörotoksik yan etkiler şiddetlenir, alkol epileptik nöbet riskini artırır. İzoniazid ile kullanımı merkezi sinir sistemi etkilerinde artmaya neden olabilir. Birlikte etionamid verilmesi nörotoksik yan etkileri şiddetlendirir.