1ilaç

MUKOTİK Şurup

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Karbosistein

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg/5 ml: 100 ml, 100 mg/5 ml (Çocuk): 100 ml, 250 mg/5 ml: 150 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 3x250-500 mg'dır. Çocuk Şurubu: 1 ay 2 yaş: 20-30 mg/kg dozunda günde 1-2 defada verilir. 2-5 yaş: Günde 2 defa 1 ölçek. 5 yaş üstü: Günde 3 defa 1 ölçek.

 

 

Endikasyonları:

Aşırı ve visköz mukusla karakterize olabilen akut ve kronik bronşit, amfizem, trakeobronşit, bronşektazi, akciğer tüberkülozu, pnömoni ve bronkopnömoni, enfeksiyöz hastalıklarına (grip, kızamık vb.) bağlı akciğer komplikasyonları gibi solunum sistemi hastalıklarında endikedir. Ayrıca otit, sinüzit, larenjit, farenjit ve rinofarenjit gibi KBB hastalıkları ve bu alandaki cerrahi girişimlerden önce, bronşiyal kateterizasyon, bronkospirometri, bronkografi, bronkoskopi gibi muayenelerden önce solunum sisteminin patolojik mukustan arındırılmasında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Mide ve duodenum ülserlerinde, karbosisteine karşı aşırı duyarlı kişilerde ve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, mide ülseri olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Astımlı kişilerde kullanıldığı zaman, bronş spazmında artma görülürse ilacın uygulamasına hemen son verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Tedavinin ilk günlerinde görülen hipersalivasyon olağandır ve kısa sürede normale döner. Yüksek dozda görülebilen bulantı, baş ağrısı, burun kanaması, mide rahatsızlıkları, diyare, gastrointestinal kanamalar ve deri reaksiyonları gibi yan etkiler, dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulmasıyla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bazı opiatlarla birlikte kullanılması önerilmemektedir.