1ilaç

MOVERDİN Tablet

Koçak Farma

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Selegilin

 

 

Etken Madde(ler):

Selegilin HCl 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet
100 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Sabahları kahvaltıdan sonra 2 tablet veya kahvaltıdan sonra 1 tablet ve öğle yemeğinden sonra 1 tablet alınır. Levodopa ile kombine edilmelidir. Günlük maksimum doz 10 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Uzun süre levodopa kullanıldıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımı olmaksızın, artık levodopa tedavisine yeterli yanıt vermeyen (yani sabah akinezileri ve hafif on-off semptomları gösteren) idiyopatik morbus Parkinson hastalarında, Levodopa ile kombine tedavi için endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hipertansiyon, glokom, idrar retansiyonu ile birlikte yürüyen prostat adenomlar, ağır kardiyak ritm bozuklukları, ağır angina pectoris, ilerlemiş bunama halleri, mide ve duodenum ülserleri antidepresiflerle tedavi esnasında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Özellikle geçmişlerinde veya halen kardiyovasküler yetmezlik, psişik sorunlar, gastrik ya da duodenal ülseri olan rizikolu hastalar göz altında tutulmalıdır. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda teretojenik etkisi görülmediği halde, insanlardaki etkileri henüz bilinmemektedir. Faydası yanında, potansiyel risk durumu gözönüne alınmalıdır. Hamileliğin ilk dönemindeki hastalara selegilin verilmesi çok nadirdir. Tercihan gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi dozlarında selegilinin toksik tesirleri yoktur ve renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlarda anormalleşme görülmez. Ancak dopa terapisi sırasında görülen etkilerin, bu ürünün dopa oranını yükseltmesine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Anoreksi ve sindirim bozuklukları: Bulantı, nadiren kusma, ağız kuruluğu . Dolaşım bozuklukları: Ortostatik hipotansiyon, istisnai olarak ritm bozuklukları. Psişik bozukluklar: Uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, nadiren halüsinasyon, zihin bulanması gibi psikotik epizodlar. Dizkinezi: Devamlı veya yoğun. Nadiren, spastik tipte anormal hareketler.

 

İlaç Etkileşimleri:

Levodopa ile sinerjik etki beklendiğinden ilaç takip edilmelidir. Selegilin genellikle levodopa dozunu %30 oranında azaltır ve buna bağlı olarak da istenmeyen etkiler en az seviyeye iner. Dopa terapisinde kontrendike durumlar: Selektif olmayan MAO inhibitörleri ile: Ekstraserebral bölgedeki katekolaminlerin katabolizmasının inhibisyonu neticesinde paroksistik hipertansiyon. Rezerpin türevleri ile: Levodopanın etkilerinin inhibisyonu. Piridoksin ile: Periferik dopadekarboksilaz inhibitörleri olmadan kullanıldığında levodopa aktivitesinin inhibisyonu. Dopa terapisinde tavsiye edilmeyen ilaçlar: Nöroleptikler: Nöroleptikler levodopanın antagonistidir. Nöroleptiklerle tedavi sırasında meydana gelen ekstrapramidal sendromun levodopa ile tedavi edilmemesi gerekir. Papaverin: Levodopa antagonistidir. Antiasitler: Levodopanın absorpsiyonunu azaltırlar.