1ilaç

MİAMBUTOL Tablet

Koçak Farma

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Etambutol

 

 

Etken Madde(ler):

Etambutol HCI 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Diğer antibüberküloz ilaçlarla kombine kullanılmalıdır. İlk kez tüberküloz tedavisi yapılan hastalarda 15 mg/kg/gün, tek doz olarak verilmelidir. Daha önce tüberküloz tedavisi yapılan hastalarda 25 mg/kg/gün, tek doz 60 gün sonra da doz 15 mg/kg/gün'e düşürülerek tedaviye devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

M.tuberculosis dahil Mycobacterium türü mikroorganizmalara karşı spesifik etkili bir oral kemoterapik ajandır. Pulmoner tüberküloz tedavisinde endikedir. Genellikle bu tedavide bir veya iki tüberküloz ilacıyla kombine edilebilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Optik nörit olaylarında ve etambutole karşı hassas kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Etambutol'ün atılışı idrar yoluyla olduğu için renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum konsantrasyonu tayin edilmeli gerekirse doz azaltılarak ilacın birikim yapması önlenmelidir. Görme üzerinde etkileri olabileceğinden, katarakt gibi görme bozukluğu, gözlerde enflamatuvar şartlar, optik nörit ve diabetik retinopati olan hastalar yakından takip edilmelidir. Diğer güçlü ilaçlarda olduğu gibi etambutol ile uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoetik kontroller yapılmalıdır. Etambutol ile diğer tüberkolitik ilaçların kullanımının fetusta etkisi bilinmektedir. Tedavinin yararı fetusa verebileceği muhtemel riskten fazla ise kullanılabilir. Aynı şartlar emzikli kadınlar içinde geçerlidir. Etambutol'ün 13 yaşından küçük çocuklarda kullanım emniyeti kanıtlanmadığından bunlarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Etambutol doza ve kullanım süresine bağlı olarak optik nöritten kaynaklandığı zannedilen görme bozukluklarına yol açabilir. Etkiler genellikle ilacın kullanımına ara verilince geçer. Bazı nadir durumlarda ise bu etkiler 1 yıl sürebilmektedir. Tedavi esnasında görme bozukluğu olursa derhal doktora başvurulmalıdır. Günde 15 mg/kg'dan fazla dozda Etambutol ile tedavi görenlerin her ay düzenli kontrolleri yapılmalıdır. İlaca bağlı herhangi bir görme bozukluğu tesbitinde ilaç kesilmelidir. Diğer yan etkiler; anafilaksi reaksiyonları, dermatit, kaşıntı, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş, halsizlik, başağrısı, mental konfüzyon, halüsinasyon, nadiren periferik nörit, ürik asit yükselmesi, karaciğer fonksiyonlarında geçici bozulmalar, toksik epidermal nekrolizis, trombositopeni ve eklem ağrısıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alüminyum tuzları ile birlikte alınması, absorbsiyonunu azaltabileceğinden; ilacın etkinliği azalabilir. Bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.