1ilaç

LİTHURİL Kapsül

Koçak Farma

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antimanik İlaçlar > Lityum

 

 

Etken Madde(ler):

Lityum karbonat

 

Piyasa Şekilleri:

300 mg: 100 kapsül
400 mg: 100 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Tavsiye edilen günlük doz akut manik atakla 1200-1800 mg/gün (4-6 kapsül) olup günlük total doz 3-4 kerede verilmelidir. Bu dozlarda genellikle 0,8-1,2 mEq/l arasında etkili bir serum düzeyi sağlanır. İdame tedavisinde ise günlük 900-1200 mg (3-4 kapsül)'lık dozlar ile 0,6-1,0 mEq/l arasında etkili serum düzeyleri sağlanmaktadır. Başlangıçta haftada 2 kez lityum düzeyleri tayini yapılarak uygun doz bulunmalı, uzun süreli tedavide ise en az 2 ayda bir kez serum düzeyleri kontrol edilmelidir. Yaşlı hastalar genellikle daha düşük dozlarda tedaviye olumlu yanıt verirler ve genellikle 1-3 hafta içinde semptomlar normalize olur.

 

 

Endikasyonları:

Manik-depresif hastalık ve mani'nin profilaksi ve tedavisinde, rekürent depresyon'un idame tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lityum ciddi böbrek veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda, ciddi dehidratasyonda, hiponatremili hastalarda ve diüretik kullananlarda, lityum toksisitesi riski olduğundan kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lityum'un terapotik seviyesi ve toksik seviyesi arasındaki marj dar olduğundan lityum serum düzeyinin sürekli izlenmesi gereklidir. Tremor, ataksi, halsizlik, sersemlik, kusma, diyare gibi lityum toksikasyonu bulguları oluşursa ilaç kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır. Lityum, zihinsel ve fiziksel faaliyetleri azaltabileceğinden dikkat isteyen işlerde (araba kullanma gibi) çalışanlar uyarılmalıdır. Lityum hamilelik sırasında fetusa zarar verebileceğinden kullanılmamalıdır. Süte geçtiğinden lityum kullanılırken, emzirme yapılmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda etkisi ve güvenliği bilinmediğinden kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Serum lityum seviyesi yükseldikçe toksikasyon riski artmaktadır. Diyare, kusma, halsizlik koordinasyon bozukluğu gibi semptomlar toksikasyonun ilk belirtileri olabilir ve serum lityum düzeyi 2 mEq/l altındayken görülebilir. Daha yüksek seviyelerde, ataksi, bulanık görme, kulak çınlaması poliüri gibi semptomlar, 3 mEq/l üzerindeki düzeylerde ise birçok organı ve sistemi tutan kompleks bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bu nedenle serum lityum düzeyinin 2 mEq/l üzerine çıkmasına izin verilmemelidir. Tedavinin başlangıcında, tremor, poliüri ve susama gibi belirtiler olabilir ve tedavi boyunca devam edebilir. Keza tedavinin ilk birkaç gününde geçici ve hafif bulantı ve genel huzursuzluk olabilir. Bu yan etkiler genellikle tedavi esnasında veya doz azaltılarak düzelir. Şayet devam ederse tedavi kesilmelidir. Serum lityum seviyesine bağlı olarak ve tedavi düzeylerinde de görülebilen yan etkiler: SSS: Epileptiform ataklar, baş dönmesi, konvüzyon, stupor, koma, akut distoni, nistagmus. Kardiyovasküler: Aritmi, hipotansiyon, kollaps. Gastrointestinal: İştahsızlık, bulantı, kusma, diyare. Üriner: Oligüri, poliüri. Dermatolojik: Follikülit, alopesi.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lityum ve haloperidol ile tedavi edilen bir kaç hastada ensefalopatik sendrom görülmüştür. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Lityum nöromusküler blokerler ile birlikte kullanılırsa onların etkilerini uzatabilir. İndometazin ve piroksikamın, serum lityum düzeylerini arttırdığı bildirilmiştir. Diüretik ve ADE inhibitörlerinin sodyum kaybına neden olmalarından dolayı, lityum klirensi azalabilir ve intoksikasyona neden olabilir.