1ilaç

CİTAZON Tablet

Koçak Farma

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Tiasetazon

 

 

Etken Madde(ler):

Tiasetazon 150 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkin dozu 150 mg/gün veya 2 mg/kg/gün tek doz halinde verilir. Çocuk dozu günlük 4 mg/kg/gün olarak verilir. Düşük dozla başlamak ve 1-2 hafta zarfında hastanın tolere edebileceği maksimum doza çıkmak tercih edilir.

 

 

Endikasyonları:

Mycobacterium tuberculosis ve M.lepra'nın üremesini bloke eder. Tüberküloz ve lepra tedavisinde kullanılır. Hassas infeksiyonlarda streptomisin ve izoniazid ile kombinasyonu halinde kullanılabilir. Ayrıca diğer ilaçlara dirençli tüberküloz infeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tiasetazona karşı hipersensitivitesi olan hastalarda karaciğer fonksiyonlarının bozukluğu ve böbrek yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Terapötik indeksi düşük olduğundan böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu ilaçla tedavi esnasında kan tablosunun ve hepatit olasılığı nedeniyle serum transaminazlarının düzeyinin izlenmesi gerekir. Hamilelerde kullanılması tavsiye edilmez. Süte geçip geçmediği bilinmediği için emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genel olarak hafif dereceli alerjik reaksiyonlar görülebilir ve tedavi kesildiğinde çabuk bir şekilde ortadan kaybolur. Fakat tedavi kesilmezse deri döküntüsü ve ateş yükselmesini, agranülositoz ve kemik iliği depresyonu, akut hemolitik anemi benzeri ciddi reaksiyonlar takip edebilir. Başka ilaçlarla kombinasyon halinde kullanıldığı hastalarda baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, işitme azalması, nöropati, hepatit ve anemi görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Streptomisin ile kombinasyonu ototoksik etkisini artırabilir.