1ilaç

STAFİNE IV Flakon

Koçak Farma

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Sodyum Fusidat

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum fusidat 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

50 kg üzeri yetişkinlerde 8 saat ara ile günde 3 kez Stafine 500 mg i.v. infüzyonu 2 saatten az olmayan sürede (2-6 saat içinde) tatbik edilir. Toplam günlük doz 2 g'ı geçmemelidir. Çocuklar ve 50 kg altındaki kişilerde 6-7 mg/kg günde 3 eşit dozda 8 saat ara ile aynı şartlarda tatbik edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Sodyum fusidat, gram pozitif mikroorganizmaların çoğuna özellikle staphylococci, streptococci (pneumococci dahil) ve corynebacteria'ye karşı etkilidir. Stafilokok enfeksiyonlarında tek başına veya diğer ajanlarla birlikte kullanılır. Stafilokoksik septisemi, pnömoni, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomiyelit, septik artrit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları, kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıca antibiyotiklerin neden olduğu ve Clostridium difficile tarafından oluşturulan pseudomembranöz kolitte vankomisin ve metronidazol kadar etkilidir. Metisiline dirençli olanlarda tek başına kullanımı uygun değildir. Sepsis, endokardit gibi ciddi infeksiyonlarda etkenin duyarlı olduğu biliniyorsa kullanılmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Fusidatlara hassasiyeti kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Uzun süre yüksek dozda kullanan kişilerde periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Fusidik asit in vitro olarak albumine bağlanmak için bilirubin ile yarışır ve muhtemel kernikterus riski nedeniyle prepature, sarılıklı, asidotik ya da ciddi hastalığı olan yeni doğanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. Hamilelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. anne sütüne çok az miktarda geçer.

 

Yan Etkileri:

Nadiren hafif gastrointestinal şikayetler (Epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ishal, dispepsi) ve anoreksi. Uzun ve yüksek doz tedavide reversibl sarılık görülebilir. Nadiren hafif alerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık, baş ağrısı, bulanık görme, baş dönmesi, Lökopeni, trombositopeni görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kumarin derivelerinin antikoagülan etkilerini potansiyalize eder. CYP3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaç (örn. Parasetamol, digitoksin ve steroid) alan hastalarda sodyum fusidat kullanımından kaçınılmalıdır. Sodyum fusidat ve statin gibi HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin aynı anda kullanılması her iki ajanın da plazma konsantrasyonlarının artmasına neden olur ve bu da kreatin kinaz düzeylerinin yükselmesi, kaslarda güçsüzlük ve ağrıya yol açar. Sodyum fusidat ve siklosporinin aynı anda kullanılması siklosporinin plazma konsantrasyonunu artırır.