1ilaç

SOLUFER Şurup

Koçak Farma

 

Etken Maddeler:

Ferro III hidroksit polimaltoz 50 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

150 ml'lik cam şişe

 

Kullanım Şekli:

Çocuklar için günde 1-2 defa 5 ml, yetişkinler için günde 2-3 defa 5 ml'dir. Tedavi süresi demir metabolizmasının durumuna ve kan değerlerinin normalleşmesine bağlıdır. Klinik demir eksikliği tedavilerinde genellikle 3-5 aylık bir tedavi yeterli olmaktadır. Potansiyel demir eksikliği tedavilerinde ise 1-2 aylık tedavi yeterli olmaktadır. Normal kan değerleri elde edildikten sonra vücuttaki demir depolarının dolması için 2-3 ay süre ile günde 1-2 defa 5 ml içilmesi gerekebilir. Hamilelikte kullanımda folik asit ile birlikte alınması önerilir. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra içilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleriyle demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; gebelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve talasemi durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Parenteral demir uygulamasında nadiren hastanın aşırı duyarlılığının neden olduğu anafilaktik tipte reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle parenteral demir tedavisi ancak oral tedavinin yetersiz olacağı hastalara uygulanmalıdır. Uygulama öncesi duyarlılığın bir test dozuyla (0.5 ml i.m.) araştırılması gerekir. Oluşabilecek bir reaksiyona karşı epinefrin ve glukokortikoidler hazır bulundurulmalıdır. Özellikle allerjiye eğilimli hastalarda çok dikkatli olunmalıdır. Gebelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Oral demir müstahzarlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normaldir ve herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenlerle bir inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur. Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Parenteral formların uygulamasında anafilaktik reaksiyon, ürtiker, cilt döküntüleri, dispne, artralji, miyalji ortaya çıkabilir. Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar ve bazan steril abseler oluşabilir. Oral formların uygulamasında gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İki değerlikli demir içeren müstahzarların gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin gibi) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşmelerin, üç değerlikli demir-hidroksit polimaltoz kompleksiyle gözlenmediğini bildiren klinik araştırmalar vardır.