1ilaç

MORFOZİD Tablet

Koçak Farma

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Morfazinamid

 

 

Etken Madde(ler):

Morfazinamid HCI 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük ortalama doz 2-3 g'dır. Tabletler yemeklerden sonra alınmalıdır. Tedavide başlangıç dozu 1 g olup doz arttırılır.

 

 

Endikasyonları:

Erişkin ve çocuklarda aktif tüberkülozun başlangıç tedavisinde, tüberkülozun bütün formlarında, tüberkülozun akut ve kronik tüm şekillerinde etkili olup kronikleşmiş ve diğer ilaçlara direnç kazanmış tüberküloz vakalarında da etkilidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ciddi karaciğer hasarı olanlarda, ilaca karşı aşırı hassasiyeti olanlarda, akut gut'lu kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlamadan önce hastaların serum ürik asit ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olanlar ve ilaca bağlı hepatit riski olan hastalar (Örneğin alkol bağımlıları) yakından takip edilmelidir. Hepatosellüler hasar veya akut gut artiritinin eşlik ettiği hiperürisemi oluşursa ilaç kesilmeli ve tekrar verilmemelidir. Diyabet hikayesi olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Primer reziztans çok nadirdir. İlaç reziztansı olduğu bilinen veya şüphelenilen vakalarda M.Tüberkülozizin yeni kültürü yapılmalı ve bununla Morfazinamid ve diğer ilaçlara karşı in-vitro hassasiyet testleri yapılmalıdır. Hastalara; ateş, iştahsızlık, kırgınlık, bulantı, kusma, idrar koyulaşması, cildin ve gözün sarı renk alması, eklem ağrısı ve şişliği şikayetleri oluşursa doktorlarına hemen haber vermeleri gerektiği bildirilmelidir. Morfazinamidin hamile bir kadına verildiğinde fetusa zarar verip vermediği veya üreme kapasitesi üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle şayet gerçekten ihtiyaç varsa kullanılmalıdır. anne sütüne çok az miktarlarda geçer. Bu nedenle emzirenlerde dikkatli kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Morfazinamidin temel yan etkisi hepatik reaksiyondur. Hepatotoksisite doza bağlıdır ve tedavinin herhangi bir zamanında görülebilir. Bunun dışında bulantı, kusma ve iştahsızlık olabileceği de bildirilmiştir. Trombositopeni, eritroid hiperplazi ile birlikte sideroblastik anemi, serum demir konsantrasyonunda artma gibi yan etkiler nadiren oluşabilir. Nadiren, hafif artralji ve miyalji oluşabilir. Döküntü, ürtiker ve kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları nadiren görülebilir. Ateş, akne, ışık hassasiyeti, porfiri, dizüri ve interstisiyel nefrit nadiren görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Probenesidin, ürik asit atılımını sağlayan etkisini azaltabilir. İdrarda glukoz ve keton tayini yapılan testlerle (Cetest, Ketostick) etkileşip pembe-kahverengi renk oluşturabilir.