1ilaç

EVİCAP Ampul

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler): Vitamin E (dl-Alfa-tokoferol asetat) 50 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

 

2 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Vitamin E eksikliği: Yetişkinlerde: Günde 60-75 mg. Vitamin E eksikliğinin önlenmesi: Prematüre, düşük doğum ağırlıklı bebeklerde: Günde en az 5 mg/kg uygulanmalıdır. Yetişkinlerde: Günde 30 mg. Prematüre bebeklerde E vitamini eksikliği nedeniyle oluşan hemolitik anemide: Günde 100-200 mg/kgPrematüre bebeklerde oksijen tedavisine sekonder olarak gelişebilen retrolental fibroplazinin önlenmesinde: Günde 15-30 mg/kg (100 mg/kg/gün dozunda uygulanmasına gereksinim duyulabilir.) Prematüre bebeklerde bronkopulmoner displazinin önlenmesinde: Günde 20 mg/kg. A-beta-lipoproteinemide: Günde 50-100 mg. Kistik fibrozisde: Günde 100-200 mg.

 

 

Endikasyonları:

E vitamini takviyesi ve antioksidan etkisinden dolayı genel sağlığın korunmasında kullanılır. Diyet takviyesi olarak ve profilaktik kullanımı: Artan gereksinmeleri (örn. gıdalarla büyük miktarlarda poli doymamış yağlar alındığında) karşılamak için; parenteral beslenmede takviye olarak (ampul formlar); malabsorbsiyon sendromları sonucunda E vitamini yetersizliğinin engellenmesi için (örn. egzokrin pankreas yetersizliği, kolestazlı hepatobiliyer hastalığı, biliyer atrezi veya kısa barsak sendromu). Terapötik kullanımı: Claudication intermittent; A-Beta-lipoproteinemi; konjenital hematolojik bozukluklar (glikoz-6-fosfat dehidrogenaz veya glutatyon sentetaz yetersizliği, talasemi, orak hücreli anemi); düşük HDL kolesterol ve yüksek LDL kolesterollü dislipoproteinemi; kas veya bağ dokusu bozukluklarında adjuvan olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

K vitamini eksikliğine bağlı hipoprotrombinemilerde yüksek dozda kullanılan E vitamini tabloyu ağırlaştırabilir. Demir eksikliği anemisinde demir preparatlarına karşı oluşan hematolojik yanıtı olumsuz yönde etkileyebilir.

 

Yan Etkileri:

Yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında; görme bozukluğu, jinekomasti, diyare, baş dönmesi, baş ağrısı, grip benzeri semptomlar, bulantı, karın ağrısı, yorgunluk görülebilir. Gebelik ve süt verme döneminde yüksek doz E vitamini tedavisinin güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antiasitler safra asitlerini presipite ederek yağda eriyen vitaminlerin emilimini azaltabilirler. Kumarin ve indandion türevi antikoagülanlarla yüksek dozda E vitamini kullanıldığında hipoprotrombinemik yanıt artabilir. Kolestiramin, mineral yağı, sukralfat, E vitamini absorpsiyonunu azaltabilir. Yüksek dozda demir günlük E vitamini ihtiyacını artırabilir. Yüksek dozda alınan E vitamini, kullanımını artırarak A vitamini depolarını eritebilir.