1ilaç

ETYOMID Draje

Koçak Farma

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Etiyonamid

 

 

Etken Madde(ler):

Etiyonamid 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 draje

 

500 draje, içeren renkli cam şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Tüberkülozun ve/veya diğer mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etiyonamid tek başına kullanılmamalıdır. Erişkinler için günlük doz 500-1000 mg'dır. Genellikle günlük doz 1-3 parçaya bölünmüş olarak verilir. Bazı hastalar günlük dozu, yatarken tek doz halinde aldıklarında ilacı daha iyi tolere ederler, bazı hastalarda ise günlük dozun 3 eşit porsiyon halinde ve yemeklerle birlikte alınması daha iyi tolere edilmesini sağlamaktadır. Çocuklarda kullanılması gerektiğinde, tavsiye edilen günlük toplam doz 15-20 mg/kg'dır. Günlük dozun bir defada verilmesi ve kesinlikle 1000 mg'ı geçmemesi tavsiye edilir. Uygulama sırasında hastalara Vit B6 verilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Etiyonamid diğer antitüberkülotik ajanlarla birlikte, aktif tüberküloz türlerinin tedavisinde kullanılır. Etiyonamid'in tek başına kullanılması uygun değildir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etiyonamide karşı hipersensitivitesi olan hastalarda ve ileri karaciğer fonksiyonları bozukluklarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalarda, bilhassa diyabetin de birlikte bulunduğu vakalarda, serum bilurubin, SGOT ve SGPT değerlerinde yükselmeler bildirilmiştir. Hepatotoksisite genellikle reversible olup, ilacın kesilmesiyle ortadan kalkar. Çocuklarda optimum terapötik dozlar saptanmamıştır. Hamile olan ya da hamilelik ihtimali bulunan kadınlarda kullanılması tavsiye edilmez.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen yan etkiler gastrointestinal tahammülsüzlük belirtileridir. Diğer yan etkiler periferik nevrit, optik nevrit, psişik bozukluklar, postural hipotansiyon, deri döküntüleri, trombositopeni, sarılık, stomatit, jinekomastidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bazı diğer antitüberkülotik ilaçlarla (sikloserin ve izoniazid) ile kullanıldığında nörotoksik yan etkilerde artma görülebilir.