1ilaç

AVİCAP Yumuşak Kapsül

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Vitamin A 30000 IU

 

Piyasa Şekilleri:

30 yumuşak kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Hastalık durumuna göre günde 1-3 kapsül kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

A vitamini eksikliğinin tedavisinde, profilaksisinde ve malabsorbsiyonunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

A vitaminine karşı duyarlılığı olanlarda ve A hipervitaminoz olgularında kontrendikedir. Retinoidlerle tedavi edilen hastalarda, karaciğer sirozu olanlarda ve ileri derece böbrek yetmezliklerinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yüksek dozda A vitamini alınırsa akut ve klinik zehirlenme tabloları ortaya çıkar. Uzun süre yüksek doz (2500 IU/kg'ın üstünde) A vitamini verilen hastalar hipervitaminöz belirtileri için gözlenmeli ve günde 5000 IU/kg'lık maksimum doz aşılmamalıdır. Gerekmedikçe önerilen doz ve sürenin üstünde kullanılmamalıdır. Bebeklerde uzun süre A vitamini kullanımı epifizlerin zamansız kapanmasına neden olabilir. Yüksek doz A vitamininin potansiyel teratojenik etkisi nedeniyle, özellikle A vitamini eksikliği tedavisi için gerekli olmadıkça hamileliğin erken dönemlerinde kullanılmamalıdır. İlacın süte geçip geçmediği bilinmemektedir, tedbir olarak ilacın bu durumda kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Akut hipervitaminöz A: Başağrısı, başdönmesi, bulantı-kusma, halsizlik; bebeklerde fontanellerde şişme (Maria-see sendromu), yetişkinlerde ise beyin psödotümor denilen beningn intrakranial hipertansiyon şeklinde kafa içi basınçta artma. Kronik hipervitaminöz A: Yorgunluk, uyuşukluk, uyku bozuklukları, psişik bozukluklar, hiperirritabilite, başağrısı, iştahsızlık, bulantı-kusma, burun kanaması, nadiren hipoprotrombinemi, papilla ödemi, çift görme, epitel dokularının dökülmesi, kaşıntı, saç dökülmesi, ciltte kuruma, dudaklarda çatlama, hepatomegali ve daha nadir görülen splenomegali, menstrüel bozukluklar, kemik ve eklem ağrıları, uzun kemiklerde kortikal hiperostoz, çocuklarde epifizin zamanından önce kapanması.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek dozda E vitamini A vitamininin absorbsiyonunu azaltır.