1ilaç

SII TETANOZ TOKSOİD Aşı

Keymen

 

Etken Maddeler:

Tetanoz toksoidi 40 IU/1 doz (0.5 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

20 doz'luk 10 ml şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

İlk aşılamada, 0.5 ml'lik iki doz aşı yapılması tavsiye edilir. İki doz arasında en az dört hafta olmalıdır. Son aşıdan 6 ila 12 ay sonra yapılacak 0.5 ml'lik rapel doz aşı ile uzun süreli bağışıklık sağlanabilir. Bağışıklığın sürekli olması için her 5-10 yılda bir 0.5 ml'lik rapel doz aşılar yapılmalıdır. Gebe aşılamalarında birinci doz (TT1) gebeliğin 4. ayında, 2.doz TT1 den en az 4 hafta sonra, 3. doz TT2 den en az 6 ay sonra, 4. doz TT3 den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte, 5. doz TT4 den 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte yapılabilir. Yaralı Kişilerin Aşılanması: İlk aşılamalarını tetanoz toksoidi içeren aşılar ile olmuş veya son 5 yıl içinde rapel doz tetanoz aşısı olduğuna emin olunan bireylerde, tekrar aşılamaya gerek yoktur. Eğer son aşıdan sonra 5 yıldan fazla bir zaman geçti ise ve tetanoz ile enfeksiyon kuşkusu var ise, derhal 0.5 ml yapılmalıdır. Eğer aşılanma hakkında kesin bir bilgi yok ise 1500 IU tetanoz antiserum ile 0.5 ml tetanoz toksoidi farklı şırıngalar kullanılarak, farklı vücut bölgelerine yapılmalıdır. 2 hafta sonra ikinci 0.5 ml dozluk aşı ve ondan 1 ay sonra üçüncü 0.5 ml dozluk aşılar yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Tetanoz profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen kişilere veya daha önceki Hib aşılamaları sonrasında aşırı duyarlık belirtileri gösteren kişilere uygulanmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bütün diğer enjektabl aşılarda olduğu gibi aşının uygulaması sonrasında ortaya çıkabilecek nadir anafilaktik reaksiyonlar için gerekli tıbbi tedavi olanakları hazır bulundurulmalıdır. Aşılanan bireyler bu amaçla aşılama sonrasında 30 dakika süreyle tıbbi gözetim altında bulundurulmalıdırlar. Trombositopenili ya da kanama bozukluğu olan bireylere yapılacak intramüsküler bir uygulama sonrasında kanama oluşabileceğinden dolayı aşı subkutan olarak uygulanmalıdır. İnsan İmmün yetmezlik virüsü (HIV), aşı için bir kontrendikasyon olarak görülmemektedir. Tetanoz toksoidi bileşenine karşı sınırlı immün yanıt oluşabilmesine rağmen, aşı ile tek başına aşılama rutin tetanoz aşılamasının yerini dolduramaz.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon bölgesinde ağrı, eritematöz veya nodüler reaksiyon görülebilir.