1ilaç

SİBELİUM Kapsül

Johnson&Johnson

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > Antihistaminikler > Flunarizin

 

 

Etken Madde(ler):

Flunarizin hidroklorür 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz akşamları kullanmak üzere 1x2 kapsüldür.

 

 

Endikasyonları:

Flunarizin, selektif bir kalsiyum kanal blokeridir. Hücre membranından hücre içine fazla kalsiyum girişini azaltarak, kalsiyumun hücre içinde aşırı birikmesini önler. Flunarizin, kalbin iletim ve kasılma gücünü etkilemez. Vazodilatör etkilidir. Klasik ve aurasız migren profilaksisi, vestibüler sisteme ait bir fonksiyon bozukluğuna bağlı vertigonun semptomatik tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Anamnezide depresif semptomları, Parkinson hastalığı ya da diğer bir ekstapiramidal hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bu tedavi, özellikle yaşlılar gibi eğilimi olan kişilerde ekstapiramidal ve depresif belirtilere ve Parkinsonizme neden olabilir. Bu nedenle bu tür hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Ender olarak tedavi sırasında halsizliğin arttığı bildirilmiştir; bu durumda tedaviye devam edilmemelidir. Önerilen doz aşılmamalıdır. Hastalar, özellikle idame tedavisi sırasında düzenli aralıklarla görülerek ekstrapiramidal ya da depresif semptomların erken tanısı konulmalı ve tedavi kesilmelidir. İdame tedavisi sırasında tedavinin etkisi azaldığında tedaviye devam edilmemelidir. Gebe kadınlarda güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Emziren köpeklerde yapılan çalışmalar anne sütüne geçtiğini ve anne sütündeki konsantrasyonların plazmadan yüksek olduğunu göstermiştir. İnsanlarda anne sütüne geçtiğine dair bir bilgi yoktur. Bu yüzden flunarizin kullanan annelerin emzirmeleri önerilmez. Özellikle tedavinin başında uyuklama görülebileceğinden araç ve makina kullanırken  dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık karşılaşılan yan etkiler, genellikle geçici olan sersemlik ve/veya halsizlik (%20) ve kilo artışıdır (%11). Uzun süreli tedavi sırasında şu ciddi yan etkiler görülebilir; depresyon; özellikle anamnezinde depresif hastalığı olan kadınlarda dikkatli olunmalıdır; ekstrapiramidal belirtiler (bradikinezi, rijidite, akatizi, orofasyal diskinezi, tremor); özellikle yaşlı hastalarda dikkatli olunmalıdır. Çok ender olarak bildirilen yan etkiler; gastrointestinal, ekşime, yanma, bulantı, mide ağrısı; merkezi sinir sistemi, uykusuzluk, anksiyete; diğer, galaktore, ağız kuruluğu , kas ağrıları, deri döküntüleridir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Flunarizin ile birlikte alkol, hipnotikler ve trankilizanlar alındığında aşırı sedasyon görülebilir. Flunarizin betabloker kullanan hastalarda kontrendike değildir.