1ilaç

MOTILIUM Film Tablet

Johnson&Johnson

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > Domperidon ve Metoklopramid > Domperidon

 

 

Etken Madde(ler):

Domperidon 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Kronik dispepsi: Erişkinler; 10 ml (ya da 1 tablet), yemeklerden 15-30 dakika önce günde 3 defa ve gerektiğinde akşam yatmadan önce, çocuklar; vücut ağırlığının her 10 kg’ı için 2.5 ml, yemeklerden önce, günde 3 defa ve gerektiğinde akşam yatmadan önce alınır. Akut ve subakut durumlar (başlıca bulantı ve kusma): Erişkinler; 20 ml (ya da 2 tablet), yemeklerden 15-30 dakika önce günde 3 defa ve gerektiğinde akşam yatmadan önce, çocuklar; vücut ağırlığının her 10 kg’ı için 5 ml, yemeklerden önce, günde 3 defa ve gerektiğinde akşam yatmadan önce alınır. Günlük doz erişkinlerde 3-4x1-2 ölçek ve çocuklarda 5 ml/kg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Epigastrik bölgede dolgunluk, abdominal şişkinlik, üst abdominal bölgede ağrı, geğirme, gaz şişkinliği, bulantı-kusma, mide yanması (mide içeriğinin ağıza çıkması ile birlikte ya da tek başına) gibi mide boşalmasında gecikme, gastroözofajeal reflü ve özofajitle birlikte bulunan dispeptik semptom kompleksi. Fonksiyonel, organik, enfeksiyöz, diyetten ya da radyoterapi ve ilaç tedavilerinden ileri gelen bulantı ve kusmalar. Parkinson hastalığında da kullanılan dopamin agonistlerden (L-dopa ve bromokriptin gibi) ileri gelen bulantı ve kusmalar.

 

 

Kontrendikasyonları:

Mide-barsak kanamaları, sindirim sisteminde mekanik tıkanma ya da perforasyon gibi gastrointestinal sistem motilitesinin uyarılmasının sakıncalı olduğu durumlarda ve mide-barsak ameliyatlarından sonra postoperatif dönemde kullanılmamalıdır. Prolaktin salgılayan hipofiz tümörü (prolaktinoma) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bazı hastalarda, serumdaki prolaktin değerlerinde artış gözlenmiştir. Tedavinin kesilmesinden sonra, bu değerler normalleşir. Yaşamın ilk aylarında vücudun metabolik ve kan-beyin fonksiyonları tam gelişmediğinden, küçük bebeklere herhangi bir ilaç ihtiyatla ve kontrol altında uygulanmalıdır. Domperidon, kan-beyin seddini geçmediğinden, nörolojik yan etkilere yol açmamakla birlikte, bir yaşından küçük çocuklara verildiğinde, bu tür yan etki olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır. Deney hayvanlarında yapılan incelemelerde, müstahzarın teratojenik etkisine rastlanmamış, sıçanlar üzerindeki otoradyografik tetkikler de ilacın fetüse geçmediğini göstermiştir. Bununla birlikte, ilaç gebelere verilmeden önce, olası risk ve yararlar göz önünde tutulmalıdır. Gebelerde kullanımla ilgili deneyimler sınırlıdır. Kadınlarda anne sütündeki domperidon konsantrasyonları plazma konsantrasyonlarının 4 katıdır. Bu konsantrasyonun yeni doğana zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu yüzden, kullanan annelerin ancak muhtemel yarar risklerden fazla olduğunda emzirmeleri önerilir.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak yan etkiler görülür, geçici abdominal kramplar bildirilmiştir. Ekstrapiramidal etkiler küçük çocuklarda nadir, erişkinlerde çok enderdir. Tedavinin kesilmesinden sonra kendiliğinden ve tamamen normale döner. Hipofiz bezi kan-beyin engelinin dışında yer aldığından, prolaktin seviyelerinde artışa neden olabilir. Nadiren bu hiperprolaktinemi, galaktore ve jinekomastiye neden olabilir. Kan-beyin engeli olgunlaşmadığında (bebeklerde) ya da hasara uğradığında, nörolojik yan etkiler tamamen göz ardı edilemez. Nadiren döküntü, ürtiker gibi alerjik reaksiyonlar da bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antikolinerjik ilaçlar, antidispeptik etkisini ortadan kaldırabilir. Antasit ve antisekretuvar ilaçlar, oral biyoyararlanımı azalttığından aynı anda alınmamalıdır. Domperidon metabolizmaya asıl CYP3A4 üzerinden alınır. İn vitro veriler, bu enzimi ciddi şekilde inhibite eden ilaçların birlikte kullanımının domperidon plazma seviyelerinin artmasına yol açtığını göstermektedir. CYP3A4 inhibitör örnekleri; azol antifungaller, makrolit antibiyotikler, HIV proteaz inhibitörleri ve nefazodondur.