1ilaç

VAGI-C Vajinal Tablet

İsse

 

Etken Maddeler:

Vitamin C (Askorbik asit) 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

12 vajinal tablet, 6 vajinal tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Standart tedavi için; günde bir tane 250 mg askorbik asit içeren vajinal tablet uygulanır. Tercihen gece yatmadan önce vajen içine derinlemesine yerleştirilir. Vajinal floranın orta derecede ki bakteriyel düzensizliklerinde en az 6 günlük tedavi gereklidir. Total laktobasilli yokluğu veya gebelik esnasındaki ciddi vajinal flora bozukluklarında birkaç haftalık, daha uzun süreli bir tedavi şekli önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Vajinal flora düzensizliklerini ortadan kaldırmak için kronik veya tekrarlayan hafif veya orta dereceli bakteriyel vajinozisizin (nonspesifik colpitis) tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kandidal colpitisli hastalarda vitamin C kullanılmaz. Çünkü bu hastalığın tedavisi Vitamin C ile yapılamaz ve vajinadaki asiditenin artışı ile mevcut olan şikayetler şiddetlenebilir. Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine hipersensitivitesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Menstrüel kanama ve menstrüel siklus dışındaki kanamalarda uygulamanın kesilmesi gerekmemektedir. Hamilelik sırasında kullanımına izin verilir. Emzirme sırasında kullanımına bağlı kontrendikasyon yoktur. Gebelik kategorisi A'dır.

 

Yan Etkileri:

Nadir vakalarda, uygulamaya bağlı olarak hafif veya şiddetli, yanma oluşabilir. Vajinal kandidiyazise neden olur. Bazı vakalarda mantar üremesini stimüle eder ve semptomatik mantar enfeksiyonları meydana gelir. Bazı vakalarda, içerikteki maddelerin birine bağlı hipersensitivite meydana gelebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Düşük dozdaki askorbik aside bağlı olarak ve topikal uygulanmasına dayanan diğer ilaçlarla etkileşimi gözlenmemiştir. Ancak vitamin C glukoz üre, laktat dehidrogenaz, serum transaminaz ve serum bilirubin testlerinin kalitesini bozar. Salisilatlar C vitamini atılımını stimüle eder. Estrojenler vitamin C'nin biyoyararlanımını artırır. Vitamin C antikoagülanların etkinliğini azaltır.