1ilaç

VİTABİOL C Ampul

I.E.Ulugay

 

Etken Madde(ler):

Vitamin C (Askorbik asit) 500 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 5 ampul
2 ml'lik 5 ampul

 

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: C vitamini için gereksinimin arttığı durumlarda, skorbüt ve şiddetli yanıklarda genellikle 250-500 mg i.v. veya i.m. yolla ve klinik semptomlar devam ettiği sürece uygulanabilir. Günlük doz 1 g'a çıkarılabilir. Günde 6 g'a kadar parenteral dozlar normal yetişkinlerde toksisite belirtileri olmaksızın uygulanabilmektedir. Operasyon öncesi veya sonrasında yaranın kapanmasını hızlandırmak için 7-10 gün süre ile günde 1 ampul yeterlidir. Çocuklarda: Tedavi amaçlı uygulamalarda klinik belirtiler devam ettiği sürece doz günde 100-300 mg'dır. Erken doğan bebeklerde: Önerilen doz günde 100 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

C vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Skorbüt ve preskorbütik durumlar, Moeller-Barlow hastalığı, diş eti kanaması, yara iyileşmesi ve cerrahi girişimler, uzun süreli enfeksiyon ve ateş, barsak hastalıkları, emilim bozuklukları, gastrektomi, sigara kullanımında C vitamini gereksiniminde artış ve/veya ek C vitamini gereksinimi ortaya çıkabilir. Ağır veya kronik hastalıklarda adjuvan tedavi olarak kullanılır. Gebelik ve emzirme döneminde, çok sigara içenlerde, tetrasiklinler veya asetilsalisilik asit ile tedavi sırasında, bulaşıcı hastalıklarda, cerrahi müdahalelerde, hemodiyaliz ve peritonal diyalizde C vitamini gereksinimi artar.

 

 

Kontrendikasyonları:

Asidüri veya normal idrar pH'sı ve oksalüri ile birlikte görülen böbrek taşı vakalarına C vitamini verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Uzun süre yüksek dozda tedavi sonucunda idrarda okzalat itrahı artar, idrarın asitleşmesi okzalat ve sistinin çökmesine neden olur. Bu olgu okzalat nefrolitiyazisi olgularında istenmeyen bir durumdur. Hemokromatoz, talesemi veya sideroblastik anemisi olan hastalarda demir absorbsiyonunu arttırması nedeniyle sakıncalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yüksek dozlarda diyare ve diğer gastrointestinal rahatsızlıklar ve böbrekten kalsiyum oksalat taşlarının oluşumuna neden olduğu bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Asetil salisilik asit, barbitüratlar ve tetrasiklinler, C vitamininin üriner eliminasyonunu artırırlar. Ayrıca vitamin C,demirin absorbsiyonunu artırır. Oral kontraseptifler, seruloplazmin düzeyindeki bir yükselmeye bağlı olarak oksidasyonla C vitamini düzeyini düşürebilir. Kortikosteroidler C vitamini oksidasyonunu arttırmaktadırlar. Diyabetik hastalarda C vitamini kullanımı idrarda glikoz tayini testlerinde yanlış sonuçların elde edilmesine neden olabilir. Bu tür testlerin yapılmasından birkaç gün önce C vitamini kullanımı kesilmelidir. Ancak kan şekeri düzeyleri üzerine herhangi bir etkisi yoktur.