1ilaç

SUPRENİL Oftalmik Süspansiyon

I.E.Ulugay

 

Etken Madde(ler):

Sülfasetamid sodyum 100 mg/ml, Prednizolon asetat 2 mg/ml, Fenilefrin hidroklorür 1.2 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 2-4x1 damladır.

 

 

Endikasyonları:

Sülfasetamid E. Coli, S. Aureus, S. Pneumoniae, Streptokoklar (viridans grup), Pseudomonas türleri, H. influenzae, Klebsiella türleri ve Enterobakter türlerine karşı etkili bir bakteriyostatik ajandır. Bileşimdeki prednizolon ise blefaritin, allerjik ve enflamasyon belirtilerine karşı etki gösterir. Fenilefrin ise göz ve göz kapağındaki konjesyonu gidererek, kızarıklığı önler. Bu kombinasyonu içeren müstahzarlar pürülan olmayan blefarit ve blefarokonjunktivit (seborral, stafilokokal, allerjik) pürülan olmayan konjunktivitte (allerjik ve bakteriyel) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Akut herpes simpleks (dendritik keratit), pürülan ve tedavi edilmemiş enfeksiyonlar, vaksinia varisellayla kornea ve konjunktivitanın diğer birçok viral rahatsızlıkları, oküler tüberkülöz ve göze ait mantar hastalıkları ve bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklarda enfeksiyon, steroid tarafından maskelenebilir, artabilir veya aktif hale gelebilir. Duyarlı kişilerde uzun süre kullanım sonucu göz içi basıncı artabilir. Göz içi basıncının sık sık kontrolü önerilir. Korneanın incelmesine neden olan hastalıklarda, topikal steroidlerin kullanımıyla perforasyon görüldüğü bildirilmiştir. Dar açılı glokomu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Topik oftalmik kortikosteroidlerin yüklü veya uzun süreli kullanımının posterior subkapsüler lentiküler opasiteler meydana getirdiği literatürdeki raporlarda gösterilmektedir. Uzun süreli kortikosteroid tedavisinin ardından gözde kronik enflamasyon belirtileri devam ettiği takdirde korneada mantar enfeksiyonu olasılığı düşünülmelidir. Uzun süreli kullanım göz hücrelerindeki immün yanıtı baskılayarak gözde sekonder enfeksiyon olasılığını artırır. Herpes simpleks geçirmiş hastaların kortikosteroidle tedavisi büyük bir dikkat gerektirir. Stafilokok izolatlarının büyük bir yüzdesi sülfonamidlere dirençlidir. Gebelikte ve emziren annelerde yeterli kontrollü çalışmalar olmadığından ancak yarar/zarar riskleri göz önüne alınarak uygulanır. Çocuklarda etki ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Bileşimdeki antibiyotiğe karşı allerjik duyarlılık görülebilir. Steroide karşı, glokoma doğru gelişen göz içi basıncında artış, nadiren optik sinir hasarı, posterior subkapsüler katarakt oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme gibi yan etkiler görülebilir.