1ilaç

NİDAZOL-M Vajinal Tablet

I.E.Ulugay

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Metranidazol ve Tinidazol > Metronidazol

Formüler > Enfeksiyonlar > Antifungal İlaçlar > Mikonazol

 

 

Etken Madde(ler):

Metronidazol 500 mg, Mikonazol nitrat 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 vajinal tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Oral metronidazol tedavisi ile birlikte 7-10 gün süre ile her gece uykudan önce vajina içine derin olarak 1 tablet yerleştirilir. Sadece vajinal tablet kullanılması: 14 gün süre ile gece 1, sabah 1 tablet vajinaya yerleştirilir. Hafif vajinal enfeksiyonlarda; 14 gün gece 1 tablet veya 7 gün sabah 1, akşam 1 tablet uygulanır. Uygulamadan önce tabletin ıslatılması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Vajinal kandidiyazis, bakteriyel ve trikomonal vajinit tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki etken maddelere veya bunların türevlerine karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda, gebeliğin ilk üç ayında, porfiri, epilepsi ve ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Gebeliğin 3. ayından itibaren çok gerekli görülen olgularda kullanılabilir. Metronidazol anne sütüne geçtiğinden, tedavi sırasında bebek sütten kesilmelidir; tedavi bittikten 24-48 saat sonra emzirmeye devam edilebilir. Lastikte hasar yapabileceğinden ovüller kontraseptif diyafram ve prezervatifle temas etmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak vajinada yanma, kaşıntı ve tahriş, baş ağrısı, abdomende ağrı, nadiren deri döküntüleri şeklinde aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Metronidazolun sistemik kullanımına bağlı olarak görülebilen yan etkiler, nadiren aşırı duyarlık reaksiyonları, lökopeni, ataksi, ruhsal değişiklikler, yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımda periferik nöropati, konvülsiyon, seyrek olarak diyare, başdönmesi, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide ağrısı veya krampı, nadiren tat almada değişiklik, kabızlık, ağız kuruluğu , ağızda metalik tat, yorgunluk veya halsizlik. İntravajinal uygulamada metronidazolun kan düzeyi daha düşük olduğundan bu yan etkiler çok daha seyrek görülür. Mikonazol nitrat, metronidazol tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek vajinal kandidiyazisi önleyebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol tahammülsüzlüğü (disülfiram benzeri reaksiyon), antikoagülanların etkisinde artış, fenitoinin kan düzeyinde yükselme, fenobarbital ile metronidazolun kan düzeyinde düşme, disülfiram ile SSS ile ilgili bazı etkiler (psikotik reaksiyonlar) ortaya çıkabilir. Simetidin metronidazolun kan düzeyini yükseltebilir, nörolojik yan etki riski artabilir. Lityum ile toksisitede artış görülebilir. Metronidazol ile tedavi sırasında karaciğer enzimleri, glukoz (hekzokinaz metodu), teofilin ve prokainamidin kandaki tayinleri ile interferans görülebilir.