1ilaç

CEREBROFİL IM/IV Ampul

I.E.Ulugay

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Esansiyel Tremor > Pirasetam

 

 

Etken Madde(ler):

Pirasetam 1 g/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 12 i.m./i.v. ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: Şiddetli rahatsızlıklarda i.m. veya i.v. yolla (akut durumlarda) enjeksiyon tercih edilir. Genellikle günde 3 defa 1 g uygulanır. Gereğinde günlük doz 10 g'a kadar çıkarılabilir. Günlük maksimum doz 10 g'dır. Çocuklarda günlük doz 30-50 mg/kg'dır. Tedavi süresi hastanın durumuna göre değişir. Yüksek dozlu parenteral kullanımda etki birkaç günde görülebilir.

 

 

Endikasyonları:

Yaşlılardaki hafıza, dikkat, konsantrasyon azalması gibi kognitif bozuklukların tedavisi (Alzheimer Hastalığı dışındaki Psiko-organik sendromlar); vazomotor veya ruhsal kaynaklı baş dönmeleri dışında, vertigo ve denge bozuklukları; kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi; çocuklarda, logopedikler gibi uygun önlemlerle kombine olarak disleksi tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pirasetam veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda; serebral hemorajisi olan hastalarda ve son evre böbrek hastalığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pirasetamın trombosit agregasyonu üzerindeki etkisi nedeniyle; hemostaz, büyük cerrahi girişim ya da şiddetli hemoraji gibi altta yatan bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir. Pirasetam böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, böbrek yetmezliği vakalarında dikkatli olunmalıdır. Günlük doz, bireylerin böbrek fonksiyonuna göre düzenlenmelidir. Tek başına karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapabilmek için kreatinin klirensi düzenli olarak değerlendirilmelidir. Miyoklonuslu hastalarda tedavinin birden kesilmesi, ani nükse ya da çekilme nöbetlerine yol açabileceğinden, bu durumdan kaçınılmalıdır. Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araç kullanımı üzerinde bir etki göstermesi olasıdır ve dikkate alınmalıdır. Gebelik kategorisi B'dir. Gebe kadınlarda pirasetam kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. Kesin olarak gerekmedikçe, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Pirasetam insan sütüne geçer; dolayısıyla emzirme sırasında kullanımından kaçınılmalı ya da tedavi uygulanırken emzirmeye ara verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında en sık karşılaşılan yan etkiler; sinirlilik, irritabilite, uykusuzluk, tremor, depresyon ve sersemlik hissidir. Bunlar doza bağımlı olup, genç hastalarda (%1-2), yaşlılara göre (%6-9) daha az sıklıkta görülür. Kontrollü çalışmalarda %2'den daha düşük oranda yan etki görülmüştür. Bunlarla çoğunlukla, yaşlı hastalarda ve 2,4 g/gün'lük dozun üzerinde karşılaşılmıştır ve vakaların çoğunda doz azaltımıyla ortadan kalkmışlardır. Bildirilen diğer istenmeyen reaksiyonlar arasında; vertigo, karın ağrısı, diyare, bulantı, kusma, anafilaktoid reaksiyon, aşırı duyarlılık, ataksi, denge bozukluğu, epilepsinin şiddetlenmesi, baş ağrısı, ajitasyon, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon, anjiyonörotik ödem, dermatit, kaşıntı ve ürtiker bulunmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bilinen hiç bir ilaçla geçimsizliği yoktur. İlaç etkileşmesinin bildirildiği bir tek vakada, pirasetam ve tiroid ekstrelerinin (T3-T4) birlikte verilmesinden sonra, konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu gözlenmiştir.