1ilaç

ZONTRON Ampul

I.E.Ulugay

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Ondansetron

 

 

Etken Madde(ler):

Ondansetron HCI

 

Piyasa Şekilleri:

4 mg/2 ml: 2 ml'lik 1 ampul
8 mg/4 ml: 4 ml'lik 1 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların önlenmesinde: Önerilen i.v. dozu bir defada 32 mg veya 3 defa 0.15 mg/kg'dır. Tek 32 mg'lık doz, emetojenik kemoterapinin başlamasından 30 dakika önce başlanarak 15 dakika süre ile infüze edilir. Önerilen infüzyon hızı aşılmamalıdır. 3 dozluk (0.15 mg/kg) rejimde, ilk doz, emetojenik kemoterapinin başlatılmasından 30 dakika önce başlatılarak 15 dakika süre ile infüze edilir. Müteakip dozlar ilk dozdan 4 ve 8 saat sonra uygulanır. Zontron Ampul içeriği, fiziksel ve kimyasal geçimsizliğin olup olmayacağı bilinmeyen solüsyonlarla karıştırılmamalıdır. 4-18 yaş çocuklarda dozaj, 3 defa 0.15 mg/kg'dır. 3 yaşın altındaki çocuklarda dozaj hakkında bilgi çok azdır. Operasyon sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde: Yetişkinler için önerilen i.v. dozu; anestezinin başlatılmasından hemen önce veya hastanın geçmişte cerrahi müdahalelerden hemen sonra bulantı ve/veya kusma deneyimi olduğu biliniyorsa, operasyon sonrasında, 30 saniyeden az olmamak üzere, fakat tercihan 2-5 dakika süre boyunca uygulanmak üzere 4 mg'dır. 2-12 yaş arası hastalar için önerilen dozu, 40 kg veya daha az vücut ağırlığına sahip olanlarda bir tek 0.1 mg/kg; 40 kg'dan daha ağır olan çocuklarda bir tek 4 mg'dır. Uygulama hızı 30 sn'den az olmamalı ve tercihan 2-5 dakika süreyle uygulanmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklarda dozaj hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.

 

 

Endikasyonları:

Ondansetron, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ondansetron, hayvanlarda teratojenik değildir. İnsanlarda hamilelikte kullanımı denenmemiştir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, ondansetron, hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayında, hastaya sağlayacağı terapötik yararlar fetüse olabilecek muhtemel risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Deneyler, ondansetronun emziren hayvanlarda süt ile atıldığını göstermiştir. Bu nedenle, ondansetron alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilir. Ondansetron psikomotor testlerde performansı bozmaz, sedasyona neden olmaz.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, hıçkırık, bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir. Ondansetron kalın bağırsaktan geçiş süresini artırır ve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Nadiren bazıları şiddetli, anaflaksiyi içeren, erken aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. Nadiren kalıcı klinik sekel bulguları olmaksızın istemsiz hareket bozukluklarını düşündüren raporlar, nadiren nöbetler, göğüste ağrı, aritmi, hipotansiyon ve bradikardi bildirilmiştir.