1ilaç

UROMITEXAN Ampul

I.E.Ulugay

 

Etken Maddeler:

Mesna 100 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

4 ml'lik 15 ampul, 2 ml'lik 15 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Oksazofosforin dozunun %20'sine denk gelecek şekilde hesaplanan Uromitexan dozu Oksazofosforin ile aynı zamanda 4 saat ve 8 saat sonra verilir.

 

 

Endikasyonları:

İfosfamid ve siklofosfamid ile tedavi edilen hastalarda görülen hemorarjik sistit, mikrohematüri ve makrohematüri gibi ürotoksik etkilerin profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Mesna ve diğer tiyol bileşiklerine aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kanser hastaları ile mukayese edildiğinde otoimmün hastalığı olanlarda, psödo alerjik reaksiyonların görülme sıklığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Özellikle bu hastalarda kullanım sırasında bazı cilt ve mukoz membran reaksiyonları (prürit, kızarıklık, ürtiker, egzantem, enantem), transaminaz değerlerinde geçici artış, ateş, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi nonspesifik genel semptomlar gözlenmiştir. Nadiren hipotansiyon ve taşikardi gibi dolaşımla ilgili reaksiyonlar meydana gelebilir. Bunun için mesna ile ürotoksisiteden korunma yalnızca tıbbi gözetim altında ve risk ve faydaları gözönünde bulundurularak uygulanmalıdır. Mesna ile oksazafosforinler arasında, alkilleyici ajanların ürotoksik etkilerini önleme dışında başka bir etkileşim yoktur. Bu nedenle miyelosupresyon, kusma, saç dökülmesi gibi sitotoksik tedavide görülebilen yan etkilerin ortaya çıkmasını önlemez. Kusma görülen hastalara, oral yol yerine i.v. yolla verilmelidir. Aynı nedenle, yüksek doz siklofosfamid ile birlikte tüm vücut ışınlanması uygulanan hastalara oral yol yerine i.v. mesna verilmesi gerekebilir. Hamilelik ve emzirme, sitotoksik tedavi için kontrendikedir ve bu nedenle mesna bu durumlarda kullanılmaz. Hasta hamilelik sırasında oksazafosforin tedavisine girmek zorunda kalırsa, bu hastaya mesna uygulanmalıdır. Hayvan çalışmalarında sitostatik, teratojenik ve embriyotoksik etkilerinin olmadığı görülmüştür.

 

Yan Etkileri:

Potent sitotoksik ajanlarla birlikte kullanıldığından, mesnaya ait yan etkileri ayırmak zordur. Ancak tek doz olarak günde 60-70 mg/kg mesna alan sağlıklı gönüllülerde; ağızda kötü tad, bulantı, kusma, kolik, diyare, baş ağrısı, yorgunluk, kol, bacak ve eklem ağrıları, depresyon, irritasyon, enerji kaybı, döküntü, hipotansiyon ve taşikardi gibi yan etkiler görülmüştür. Nadir olarak döküntü, kaşıntı, cilt ve mukozada kabarcık, ürtikerlerde görülen ödem, ani tansiyon düşmesi, taşikardi ve karaciğer transaminaz düzeyinde geçici yükselme bildirilmiştir. Bu gibi psödo alerjik reaksiyonlar, otoimmün sistemi bozulmuş hastalarda daha sık görülür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Mesna tedavisi keton cisimcikleri için yapılan idrar tahlillerinde (Rothera testi, N-multistix reaktifli şerit gibi) yanlış pozitif reaksiyonlara ve idrardaki eritrositler için yanlış pozitif ya da yanlış negatif reaksiyonlara neden olabilir. Ketonlar için renk reaksiyonları mordan ziyade, daha az stabil olan kırmızımsı mordur ve glasiyal asetik asit ilavesiyle renk aniden açılır. İdrarda eritrosit varlığını kesin olarak tayin etmek için üriner mikroskopi tavsiye edilir.