1ilaç

FOLBİOL Tablet

I.E.Ulugay

 

Etken Madde(ler):

Vitamin B9 (Folik asit) 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tabletlik şişe

 

Kullanım Şekli:

Folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemi tedavisi için folik asit 4 ay süreyle günde 5 mg; malabsorbsiyon durumlarında günde 15 mg'a kadar çıkılabilir. Akdeniz anemisi veya orak hücreli anemiler gibi kronik hemolitik durumlarda günde veya haftada 5 mg folik asit ile profilaktik uygulama gerekli olabilir; diyaliz uygulanan böbrek hastalarında folik asit eksikliğini önlemek için benzer dozlar gerekli olabilir.

 

 

Endikasyonları:

Tropikal veya nontropikal supruda, beslenme tarzından kaynaklanan anemilerde, hamilelerde, bebeklerde veya çocuklarda folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemilerin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pernisiyöz anemide tek başına kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Folik asit tek başına, pernisiyöz anemide ve vitamin B12 eksikliği olan diğer megaloblastik anemilerin tedavisinde uygun bir tedavi değildir. Çünkü günde 0.1 mg'ın üzerinde alınan folik asit dozları hematolojik belirtileri azaltmasına rağmen nörolojik belirtiler ortaya çıkarmaktadır. Bunu engellemek için mutlaka yeterli dozda B12 vitamini ile birlikte verilmelidir. Antifoliklerle tedavi uygulanan tümör oluşumlu hastalarda folik asit kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Kemoterapötiklerin etkisini azaltabilir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımında normal günlük ihtiyacın alınması halinde hiçbir problem kaydedilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Folik asit genellikle iyi tolere edilir. Çok seyrek olarak aşırı duyarlık reaksiyonları gözlenmiştir. Gastrointestinal rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bazı kişilerde uyku düzeninde değişiklik, irrite ruh hali, psikotik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar ilacın kesilmesinden sonra ortadan kalkmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Uzun süre adrenokortikoid, analjezik, antikonvülzan, hidantoin veya östrojen kullanan hastalarda folik asit ihtiyacı artabilir. Folik asit tedavisi fenitoinin serum konsantrasyonunu azaltabilir. Serum ve eritrositlerin mikrobiyolojik yöntemlerle folik asit miktar tayinlerinde antibiyotikler hatalı olarak düşük sonuçlara neden olabilir. Metotreksat, primetamin, triamteren veya trimetoprim, dihidrofolat redüktazı engelleyerek folat antagonisti olarak rol oynar. Sülfasalazin de dahil sülfonamidler, folat emilimini inhibe ederler, dolayısıyla sülfasalazin alan hastalarda folik asit ihtiyacı artabilir. Kloramfenikol, folik asit etkisini antagonize eder.