1ilaç

DOLADAMON P Draje

I.E.Ulugay

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Parasetamol

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Asetaminofen (Parasetamol) 300 mg, Siklonyum bromür (Endometilen bromometilat) 10 mg, Kodein fosfat 15 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 draje

 

 

Kullanım Şekli:

Doz, ağrının şiddetine ve hastanın yanıtına göre ayarlanmalıdır. Erişkinlerde mutad doz günde 2-3 defa 1-2 drajedir.

 

 

Endikasyonları:

Orta ve şiddetli ağrıların giderilmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Formülündeki maddelerden herhangi birine duyarlığı bilinen kişilerde kontrendikedir. Antikolinerjik etkisinden dolayı glokom, akut porfiri, alkol, uyku ilaçları ve psikotrop ilaçlara bağlı entoksikasyonlarda, mide-barsak yolundaki mekanik stenozlarda, megakolon ve taşikardisi olan kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Narkotiklerin solunumu deprese edici etkileri ve beyin omurilik sıvı basıncını artırma kapasiteleri, kafa yaralanması ya da zedelenmesi olan veya diğer intrakraniyal lezyonları olan kişilerde ya da daha önceden intrakraniyal basıncı artmış olan kişilerde bu belirtilerin artmasına neden olabilir. Akut abdominal sendromu olan hastaların klinik değerlendirilmesini güçleştirebilir. Yaşlı ve/veya güçsüz hastalarda, şiddetli hepatik veya renal fonksiyon yetmezliği olan kişilerde, şiddetli hipertiroidi, Addison hastalığı, prostatik hipertrofisi veya üretral darlıkları olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Kodein mental ve/veya fiziksel kabiliyetleri etkiler. Kodein, plasentaya geçebilmektedir. Çok zorunlu olmadıkça hamilelerde kullanımı önerilmez. Özellikle hamileliğin son üç ayında doğum sonrası bebeklerde yoksunluk sendromunun görülme olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır. Kodeinin anne sütüne geçme olasılığı nedeniyle emziren annelerde kullanımı önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Kodeinin bilinen advers reaksiyonları baş dönmesi, halsizlik, sedasyon, nefes daralması, bulantı ve kusmadır. Diğer advers reaksiyonlar ise alerjik reaksiyonlar, efori, disfori, konstipasyon, abdominal ağrı ve pruritusdur. Siklonyum bromüre bağlı olarak ise ağız kuruluğu , görme bulanıklığı ve taşikardi görülebilir. Parasetamolün bazı kişilerde gelişebilen advers etkileri trombositopeni, methemoglobinemi, hipoglisemi, hipotermi, pankreatit, nefrotoksisite, pnömonit, kızarıklık ve aşırı duyarlıktır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer narkotik analjezikleri, antipsikotikleri, anksiyeteye karşı ilaçları ve alkol dahil diğer MSS depresanlarını alan hastaların aynı zamanda almaları halinde ilave bir santral depresyon beklenebilir. Kodein preparatlarının MAO inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlarla kullanımı antidepresanın veya kodeinin etkisini artırabilir.