1ilaç

XENETIX 300 IV Flakon

Guerbet

 

Etken Maddeler:

İyobitridol 658.1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik 1 i.v. flakon, 50 ml'lik 1 i.v. flakon, 200 ml'lik 1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Doz, uygulamanın tipine, tetkikin yapıldığı bölgeye ve özellikle çocuklarda vücut ağırlığı ve renal fonksiyonlara göre düzenlenmelidir.

 

 

Endikasyonları:

İntravenöz ürografi, beyin ve tüm beden bilgisayarlı tomografi, intravenöz dijital sustraksiyon, arteriyografi, anjiyokardiyografide kullanılır.

 

Uyarılar:

Tüm iyotlu kontrast ajanlarda olduğu gibi noniyonik, suda çözünür triiyotlu kontrast ajanlar hafif, ciddi ölümcül advers reaksiyonlara yol açabilirler. Bu reaksiyonlar erken dönemde veya geç olarak ortaya çıkabilir. Bu reaksiyonlar önceden tahmin edilemez fakat alerji hikayesi bulunan (ürtiker, çeşitli besin veya ilaç alerjileri, astım, ekzama, saman nezlesi) veya bu ajanlardan herhangi biri ile daha önce yapılan enjeksiyonu takiben reaksiyon gözlenmiş hastalarda daha sık gözlenir. Bu reaksiyonlar iyot reaksiyon testleri veya herhangi bir test ile önceden anlaşılamaz. İnceleme boyunca; hekim tarafından takip edilmesi ve herhangi bir reaksiyon durumunda acil tedavi için intravenöz yolun açık tutulması gerekir. Ağır hepatik ve renal yetmezlik gözlenen vakalarda dikkatli olunmalıdır. Su alımı kısıtlanmamalıdır; yani çok küçük çocukların ve ateromatöz hastaların yanı sıra böbrek yetmezliği, diyabet, miyelom veya hiperürisemi gözlenen hastalarda bol idrar çıkışının sürdürülmesi önerilir. Mevcut risk nedeniyle özellikle hastanın eş zamanlı olarak beta bloker aldığı durumlarda adrenalin ve i.v. sıvıların etkisi azalacağı için acil resüstasyon donanımı hazır bulundurulmalıdır. Gebe kadınlarda zararsız olduğu kanıtlanmamıştır. Hayvan çalışmalarında herhangi bir teratojenik etkiye rastlanmamıştır. Bununla birlikte gebelik boyunca X-ışınları ile temastan kaçınılmalıdır ve incelemenin yapılmasına ilişkin karar, yarar/risk oranı gerektiği biçimde değerlendirilerek verilmelidir. anne sütüne geçmesi ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Hayvan çalışmaları süte geçiş oranının düşük (%3) olduğunu göstermektedir.

 

Yan Etkileri:

Benign reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Sıcaklık artışı ve çok seyrek olarak bulantı, kusma ve kızarma. Bunlar geçici ve tekrar etmeyen reaksiyonlardır. Daha ciddi reaksiyonların ortaya çıkması da mümkündür. Bu reaksiyonlar tek başlarına veya birlikte meydana gelebilirler ve deri, solunum sistemi, nörosensoryal, gastrointestinal bozuklukları ve hatta farklı şiddetlerde ve çok nadiren şok ve/veya dolaşım arresti ile birlikle, dolaşım kollapsı da dahil olmak üzere kardiyovasküler bozukluklardan oluşabilirler.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diüretik nedenli dehidratasyon vakalarında özellikle yüksek dozda iyotlu kontrast madde kullanımı durumunda akut böbrek yetmezliği riski artar. Hasta iyotlu kontrast maddenin uygulanmasından önce rehidrate edilmelidir. Metformin tedavisi incelemeden 48 saat önce kesilmeli ve tedaviye radyolojik incelemeden 2 gün sonra başlanmalıdır. Metfominle diyabetik hastalarda yapılan radyolojik incelemenin yol açtığı fonksiyonel böbrek yetmezliğinin neden olduğu laktik asidoz oluşabilir.