1ilaç

DOTAREM IV Flakon

Guerbet

 

Etken Maddeler:

Meglumin gadoterat 376.9 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 i.v. flakon, 15 ml'lik 1 i.v. flakon, 20 ml'lik 1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkin ve çocuklarda vücut ağırlığının her kilosu için 0.2 ml kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Manyetik nükleer rezonans yöntemiyle görüntüleme: Serebral ve spinal hastalıklar, omurga hastalıkları, diğer tüm vücut patolojileri ve MR Anjiografide kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

MRG'ye bağlı kontrendikasyonlar: Pacemaker taşıyan kişiler, damar klipsleri taşıyan kişiler. Gebelik: Hayvanda teratojen etkisi görülmemiş olmakla birlikte, gebe kadınlarda uygulanmasının zararsız olduğu gösterilememiştir.

 

Uyarılar:

Ağır böbrek yetersizliği bulunan hastalarda ihtiyatlı olunmalıdır. Damar içi enjeksiyon dikkatle uygulanmalıdır. Damar dışına sızma hallerinde, yerel tahammülsüzlük reaksiyonları görülebilir, bu gibi durumlarda rutin iyileştirme uygulamaları gerekir. Gerektiğinde bütün semptomatik tedavilerin uygulanabilmesi için damar yolunun açık tutulması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Muayeneler sırasında birkaç bulantı, kusma, deri reaksiyonu olgusu gözlenmiştir. Opak maddenin damar dışına sızması halinde, yerel ağrılı bir reaksiyonun görülmesi olasıdır.