1ilaç

VARİLRİX Aşı

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Etken Madde(ler):

Varisella-zoster virüsü (Oka suşu) (attenüe canlı) 1000 TCID50/1 doz (0.5 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tek bir doz Varilrix önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Varicella Zoster (su çiçeği)'e karşı aktif bağışıklık sağlamak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ateşli, akut hastalığı olanlar, bu aşının komponentleri nedeniyle anafilaksi geçiren kişiler, hamilelere kullanılmamalıdır. Kardiyovasküler, böbrek, karaciğer, veya hematolojik bir hastalığı veya gelişim bozukluğu olan kişiler; daha önceki aşılama sonrasında iki gün içinde ateş veya döküntü gibi alerji belirtileri gösteren kişiler; serebrovasküler bir atak geçirmiş kişiler; immün yetmezlik teşhisi konulan kişiler; normal olmayan immün sistem fonksiyonuna neden olan hastalığı olanlar veya immün fonksiyonu baskılayıcı bir tedavi görenler; bu aşının herhangi bir komponentine karşı allerjik olduğundan kuşkulanılan kişilerde dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Ateş ve döküntü bazen sağlıklı çocuklarda ve yetişkinlerde aşılamadan 1-3 hafta sonra ortaya çıkmaktadır; bunlar geçicidir ve genellikle bir kaç gün içinde kaybolur. Anafilaktik semptomlar (ör. ürtiker, dispne, dudak ödemi, veya laringeal ödem) nadir olarak görülür. Nadir de olsa aşılamadan hemen sonra döküntü, ürtiker, eritem, prürit, ve ateş şeklinde kendini gösteren bir hipersensitivite reaksiyonu meydana gelebilir. Enjeksiyon bölgesinde nadiren kızarıklık, şişme, ve endürasyon gibi lokal reaksiyonlara rastlanır. Yüksek risk altındaki hastaların aşılanması aşılamadan 14-30 gün sonra ateş ile birlikte papüler ve/veya vesiküler döküntülere neden olabilir. Bu klinik reaksiyon genellikle akut lenfositik lösemisi olan hastaların yaklaşık %20'sinde görülür. Yüksek risk altındaki hastaların aşılanması daha sonra herpes zoster oluşmasına neden olabilir, fakat insidansı doğal olarak su çiçeği ile enfekte olmuş aşılanmamış kişilerde görülen insidans ile aynı veya daha düşüktür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bu aşı aşılamadan önce 3 ay içerisinde kan veya gammaglobulin preparatları kullanan kişilerde etkili olmayabilir. Bu kişilerin aşılanması 3 ay veya daha sonrasına ertelenmelidir. Kawasaki veya akut immün trombositopenik purpura (ITP) hastaları gibi yüksek dozda gammaglobulin tedavisi (ör. 200 mg/kg veya daha fazla) gören kişilerin aşılanması en az 6 ay sonrasına ertelenmelidir. Eğer gammaglobulin bu aşının uygulanmasından sonra 14 gün içinde uygulanırsa, aşı etkili olmayabilir. Bu kişiler ilk aşılamadan en az 3 ay sonra tekrar aşılanmalıdırlar. Diğer canlı aşılarla aşılananların aşılanmadan önce en az 4 hafta beklemeleri önerilmektedir.