1ilaç

GRİSOVİN Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

Formüler > Enfeksiyonlar > Antifungal İlaçlar > Griseofulvin

 

 

Etken Madde(ler):

Griseofulvin

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 25 tablet
500 mg: 25 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Genel yetişkin dozu yemeklerden sonra alınan Onikomikozis veya Tinea pedis'te her 12 saatte 500 mg; T.capitis, T.corporis veya T.cruris'te her 12 saatte bir 250 mg veya günde bir kez 500 mg; genel pediyatrik doz bölünmüş dozlar halinde 10 mg/kg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Topikal tedavinin uygun görülmediği veya başarısız kaldığı deri, saçlı deri, saç ve tırnakların mantar enfeksiyonlarında endikedir. Griseofulvin fungal enfeksiyonların tedavisi için oral verildiğinde deri, saç ve tırnakların yeni oluşan keratin tabakasını mantar enfeksiyonlarına karşı dirençli kılar. Yeni keratin büyüdükçe, eski enfekte keratin dökülür. Griseofulvin, ringworm (tinea) oluşturan, Microsporum canis, T. verrucosum, T. mentagrophytes, E. floccosum ve T. rubrum gibi dermatofitlere etkilidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Griseofulvine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, porfiride, ağır karaciğer hastalıklarında kontrendikedir. Karaciğer hastalığının kötüleşmesine neden olabilir ve bu gibi durumlarda karaciğer fonksiyonu kontrol edilmelidir. Griseofulvinin sistemik lupus eritematosus olgularında semptomları alevlendirdiği bildirilmiştir. Gebelikte kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Griseofulvin, birlikte kullanıldığında oral kontraseptiflerin etkisini azaltabilir, bu nedenle tedavi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki bir ay içinde ilave kontraseptif önlemler alınmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklarda güvenilirliği saptanamadığından kullanılmamalıdır. Işığa duyarlı kişiler griseofulvin tedavisi sırasında uzun süre güneş altında kalmamalıdır. Yoğun doğal veya yapay ışığa maruz kalmada fotosensitivite reaksiyonları meydana gelebilir. Nadiren griseofulvin alanlarda sersemlik meydana gelebilir, bu gibi hastalar araba veya makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Griseofulvin profilaktik amaçla kullanılmamalıdır. Uzun süreli tedavi sırasında renal, hepatik ve hematopoetik sistemle ilgili kontroller yapılmalıdır. Griseofulvinin gebe kadınlarda güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Hayvanlarda teratojeniktir ve insanda fötal anormalliklere yol açtığını bildiren olgular vardır. Gebelerde kullanılmamalıdır. İn vitro çalışmalarda griseofulvinin memeli hücrelerinde hücre bölünmesini takiben kromozomların anormal ayrılmasını indükleyebildiği saptanmıştır. Bu etkiyle ilişkili invivo bulgular yoktur; önlem olarak tedaviyi takip eden 6 ay içinde, griseofulvin tedavisi uygulanan erkeklerin çocuk sahibi olmaması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Bazı hallerde baş ağrısı, mide yakınmaları görülürse de tedaviye devam edildiğinde kaybolur. Seyrek olarak ürtikeryal reaksiyonlar, eritematöz kızarıklıklar, sistemik lupus eritematosus presipitasyonu görülebilir. Toksik epidermal nekroz, eritem multiform bildirilmiştir. Konfüzyon, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkiler rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Griseofulvin, kumarin tipi antikoagülanların etkisini azaltabilir. Fenobarbital gibi sedatif, hipnotik ilaçlarla birlikte alınmalarında griseofulvinin absorbsiyonu azalacağından griseofulvin dozu ayarlanmalıdır. Enzim inhibisyonu sonucu alkolün etkisini artırdığından alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Metabolize edici enzimleri indükleyen fenilbutazon, hipnotik ve sedatif ilaçlarla birlikte verildiğinde, griseofulvinin kan düzeyi dolayısıyla etkisi azalabilir.