1ilaç

ZOFRAN Şurup

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Ondansetron

 

 

Etken Madde(ler):

Ondansetron HCI 4 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

50 ml'lik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Kemoterapi ve radyoterapi sonucu oluşan bulantı ve kusma: Yetişkinler: Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi alan hastalar için önerilen oral doz tedaviden 1-2 saat önce 8 mg, takiben 12 saat sonra oral yoldan 8 mg'dır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış emezisten korunmak için, Zofran tedavisine 5 güne kadar oral yoldan günde iki kere 8 mg şeklinde devam edilir. Yüksek derecede emetojenik kemoterapi: Önerilen oral doz, ilk doz tedaviden 30 dakika önce olmak üzere, günde iki kez 8 mg'dır. İlk 24 saat sonraki gecikmiş ya da uzamış emesisden korunmak için, tedavi kürünü takiben Zofran tedavisine 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen oral doz günde iki kere 8 mg'dır. Çocuklar: (4-11 yaş): Önerilen oral doz, günde 3 kez 4 mg'dır. İlk doz kemoterapiden 30 dakika önce uygulanmalıdır. Takiben 8 saat sonra 4 mg oral olarak devam edilir. İlk uygulanan tedaviyi takiben 5 güne kadar günde 3 kez oral yoldan 4 mg ile devam edilmelidir. 65 yaşın üzerindeki hastalarda dozaj sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapmak gerekmez. Orta derecede şiddetli veya ağır karaciğer fonksiyon yetmezliği olan hastalarda Zofran klirensi önemli derecede azalır ve serum yarılanma ömrü önemli derecede uzar. Böyle hastalarda günlük toplam doz 8 mg'ı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Ondansetron, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ondansetron, hayvanlarda teratojenik değildir. İnsanlarda hamilelikte kullanımı denenmemiştir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, ondansetron, hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayında, hastaya sağlayacağı terapötik yararlar fetüse olabilecek muhtemel risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Deneyler, ondansetronun emziren hayvanlarda süt ile atıldığını göstermiştir. Bu nedenle, ondansetron alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilir. Ondansetron psikomotor testlerde performansı bozmaz, sedasyona neden olmaz.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, hıçkırık, bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir. Ondansetron kalın bağırsaktan geçiş süresini artırır ve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Nadiren bazıları şiddetli, anaflaksiyi içeren, erken aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. Nadiren kalıcı klinik sekel bulguları olmaksızın istemsiz hareket bozukluklarını düşündüren raporlar, nadiren nöbetler, göğüste ağrı, aritmi, hipotansiyon ve bradikardi bildirilmiştir.