1ilaç

ZOFRAN Ampul

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Ondansetron

 

 

Etken Madde(ler):

Ondansetron HCI

 

Piyasa Şekilleri:

4 mg/2 ml: 2 ml'lik 1 ampul
8 mg/4 ml: 4 ml'lik 1 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Kemoterapi ve radyoterapi sonucu oluşan bulantı ve kusma: Yetişkinler: Zofran enjeksiyon dozu günde 8-32 mg arasında değiştirilebilir: Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi: Önerilen Zofran dozu 8 mg tedaviden hemen önce i.v. veya i.m. yavaş enjeksiyon şeklindedir. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış emesisten korunmak için, oral Zofran tedavisi önerilir. Yüksek derecede emetojenik kemoterapi: Yüksek dozda sisplatin gibi aşırı emetojenik kemoterapi uygulanan hastalarda Zofran kemoterapiden hemen önce 8 mg i.v. veya i.m. tek doz şeklinde verilir. 8 mg dan büyük ve 32 mg'a kadar olan yüksek dozlar sadece 50-100 ml serum fizyolojik veya diğer geçimli olduğu infüzyon sıvıları ile seyreltilmeli ve 15 dakikadan az olmamak üzere infüzyon şeklinde verilmelidir. Alternatif olarak kemoterapiden hemen önce uygulanan 8 mg'lık yavaş i.v. veya i.m. enjeksiyonu takiben 2-4 saat ara ile ilave 2 8 mg'lık i.v. veya i.m. doz veya 24 saate kadar 1 mg/saat devamlı infüzyon şeklinde verilebilir. Aşırı derecede emetojenik kemoterapide, Zofran'ın etkisi kemoterapiden önce 20 mg'lık tek bir i.v. deksametazon dozunun ilavesiyle artırılabilir. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış emesisten korunmak için, ilk gün uygulanan tedaviyi takiben oral Zofran tedavisi önerilir. Çocuklar: Zofran, kemoterapiden hemen önce tek bir i.v. enjeksiyon şeklinde 5 mg/m2 dozunda verilebilir, takiben 12 saat sonra oral olarak devam edilir. İlk uygulanan tedaviyi takiben 5 güne kadar oral tedaviye devam edilmelidir. Post-operatif bulantı ve kusma: Yetişkinler: Anestezi indüksiyonunda i.m. veya yavaş i.v. enjeksiyon şeklinde tek doz 4 mg'dır. Başlamış post-operatif bulantı ve kusmanın tedavisinde tek doz 4 mg im. veya yavaş i.v. enjeksiyon şeklinde verilmesi önerilir. Çocuklar: Genel anestezi altında cerrahi operasyon geçiren çocuklarda post-operatif bulantı ve kusma önlenmesinde 0.1 mg/kg'dan maksimum 4 mg'a kadar yavaş i.v. enjeksiyon şeklinde anestezinin indüksiyonundan önce, indüksiyon sırasında veya sonrasında verilebilir. Çocuklarda başlamış olan post-operatif bulantı bulantı ve kusmanın tedavisinde ise ondansetron 0.1 mg/kg'dan maksimum 4 mg'a kadar yavaş i.v. enjeksiyon şeklinde verilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Ondansetron, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ondansetron, hayvanlarda teratojenik değildir. İnsanlarda hamilelikte kullanımı denenmemiştir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, ondansetron, hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayında, hastaya sağlayacağı terapötik yararlar fetüse olabilecek muhtemel risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Deneyler, ondansetronun emziren hayvanlarda süt ile atıldığını göstermiştir. Bu nedenle, ondansetron alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilir. Ondansetron psikomotor testlerde performansı bozmaz, sedasyona neden olmaz.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, hıçkırık, bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir. Ondansetron kalın bağırsaktan geçiş süresini artırır ve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Nadiren bazıları şiddetli, anaflaksiyi içeren, erken aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. Nadiren kalıcı klinik sekel bulguları olmaksızın istemsiz hareket bozukluklarını düşündüren raporlar, nadiren nöbetler, göğüste ağrı, aritmi, hipotansiyon ve bradikardi bildirilmiştir.