1ilaç

VENTOLIN Nebules

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Salbutamol sülfat 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2.5 ml'lik 20 nebül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Nebulizer ile kullanılır. Başlama dozu 2.5 mg'dır. Bu doz 5 mg'a kadar çıkartılabilir. Tedavi 1 nebulizer ile günde 4 kez tekrarlanabilir. Günde 40 mg'a kadar olan daha yüksek dozlar yetişkinlerde şiddetli havayolu tıkanmalarında, hastanede sıkı medikal gözetim altında uygulanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Salbutamol selektif bir Beta2 adrenerjik reseptör agonistidir. Etkisi çabuk başladığından özellikle hafif astım tedavi ve profilaksisi ve orta şiddetli astım alevlenmelerinin tedavisi için uygundur. Astım, kronik bronşit ve amfizemden ötürü oluşan reversibl havayolu tıkanmasında çabuk başlayan etkisiyle (etki 5 dakika içinde başlar) kısa süreli (4 saat) bronkodilatasyon sağlar. Salbutamol, semptomlar oluştuğunda rahatlamak için hasta tarafından bilinen, astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabilecek koşullarda (örn. egzersiz, kaçınılması mümkün olmayan allerjene maruz kalınması durumunda) semptomları önleyici olarak kullanılır. Özellikle hafif, orta ve şiddetli astımda hemen rahatlatıcı ilaç olarak kullanılır. Ancak, salbutamole güvenilerek düzenli kortikosteroid tedavisine başlanılması ve tedaviye devam edilmesi geciktirilmemelidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Geçmişinde aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir. İntravenöz salbutamol ve bazan salbutamol tabletleri erken doğum sancılarının önlenmesinde plasenta previa, ante-partum hemoraji veya gebelik toksemisi gibi komplikasyonlar dışında kullanılmasına rağmen, inhale salbutamol müstahzarları gebelikteki düşük tehditlerinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Astım tedavisinde normal olarak basamaklı bir tedavi uygulanmalı ve hastanın cevabı klinik olarak ve akciğer fonksiyon testleri ile yakından takip edilmelidir. Astım semptomlarını kontrol için kısa-etkili inhale Beta-2 agonistlerinin kullanımının artışı astım kontrolünün yetersizliğini gösterir. Bu durumda hastanın tedavi planı yeniden gözden geçirilmelidir. Astım kontrolündeki ani ve ilerleyici kötüleşme potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir ve kortikosteroid tedavisine başlanması veya dozun artırılması düşünülmelidir. Risk altında olduğu düşünülen hastalarda günlük ;peak flow; kontrolüne başlanabilir. İnhale salbutamolün daha önce kullanılan etkili dozları ile en az 3 saat rahatlama sağlanmadığı takdirde gerekli önlemler alınmalıdır. Salbutamol tirotoksikozlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Daha ziyade parenteral ve nebülize uygulama ile Beta-2 agonist tedavisi potansiyel olarak ciddi hipokalemiye neden olabilir. Akut şiddetli astımda bu etki ksantin türevleri, steroidler, diüretiklerin birlikte kullanımı ve hipoksi nedeniyle şiddetlenebileceğinden özel dikkat gösterilmelidir. Bu durumlarda potasyum serum düzeylerinin kontrolü önerilir. Gebelikte, sağlanması beklenen yarar fetüse olası etki riskinden büyük ise düşünülmelidir. Salbutamol insanlarda herhangi bir kötü sonuca yol açmaksızın geniş ölçüde kullanılmıştır. Buna, erken doğumların önlenmesinde iyi bilinen kullanımı da dahildir. Bununla beraber, insan gebeliğinin erken safhalarındaki güvenilirliği ile ilgili yayınlanmış kanıtlar çok azdır. Fakat hayvan çalışmalarında çok yüksek doz seviyelerinde fetüse bazı zararlı etkileri olduğuna dair kanıtlar vardır. Muhtemelen anne sütüne geçtiğinden beklenen yararları herhangi bir potansiyel riskini dengelemedikçe emziren annelerde kullanımı önerilmez. anne sütündeki salbutamolün yenidoğana zararlı bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

İskelet kaslarında hafif bir titremeye neden olabilir, genellikle titreme en çok ellerde belirgindir. Bu etki dozla ilgilidir. Nadiren baş ağrıları bildirilmiştir. Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyici küçük bir artış görülebilir. Anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyon ve kollaps gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları çok nadir olarak rapor edilmiştir. Çok nadir olarak kas krampları bildirilmiştir. İnhalasyon tedavisinde, inhalasyonu takiben hemen hırıltıda (wheezing) artış ile paradoksal bronkospazm görülebilir. Bu durum alternatif bir uygulama veya farklı bir çabuk etkili bronkodilatör ile tedavi edilmelidir. Salbutamol inhalasyonu hemen kesilmeli, gerekirse alternatif tedaviye başlanmalıdır. Beta-2 agonist tedavisi potansiyel olarak ciddi hipokalemiye neden olabilir. Nadiren çocuklarda hiperaktivite bildirilmiştir. İnhale salbutamol ile ağız ve boğazda irritasyon oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ampul, inhaler ve diskler: MAO inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda kontrendike değildir. Propranolol gibi selektif olmayan beta bloker ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Nebulizer ve şuruplar: MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla tedavi edilen hastalara verilirken salbutamolün dolaşım sistemi üzerine etkileri artabileceğinden aşırı dikkat gösterilmelidir. Tabletler: Diğer oral sempatomimetik ajanlarla kombine edilmemelidir. Böyle kombinasyonlarda ciddi kardiyovasküler etkiler ortaya çıkabilir. Ancak bu tavsiye, salbutamolün aerosol tipinde adrenerjik uyarıcılarla birlikte temkinli kullanımını engellemez. Bununla birlikte böyle bir birlikte kullanım rutin olarak uygulanmaz. Salbutamolün kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisini artırabileceğinden MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarlarla tedavi edilen hastalara salbutamol dikkatli verilmelidir. Tablet formları da propranolol gibi nonselektif beta bloker ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.