1ilaç

TWINRIX Pediyatrik Aşı

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Hepatit A ve Hepatit B aşısı 0.5 ml/doz

 

Piyasa Şekilleri:

0.5 ml'lik enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

0.5 ml (360 elisa ünitesi HA/ 10 mcg. HBsAg)'lık doz bir yaşından 15 yaşına kadar infantlar, çocuklar ve adolesanlarda önerilir. Primer aşılama şeması 3 dozdan oluşur, 1. doz seçilen bir tarihte, 2. doz 1 ay sonra ve 3. doz ilk dozdan 6 ay sonra uygulanır. Bir kere başlanmışsa, primer aşılama şeması aynı aşıyla tamamlanmalıdır. Rapel dozuna gerek olup olmadığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak kombine aşı ile primer aşılama şeması sonrası belirlenen anti-HBs ve anti-HAV antikor titreleri tekli aşılarla aşılanma sonrası görülen düzeylerdedir. Kombine aşı ile rapel aşılama primer şemanın başlanmasından 5 yıl sonra önerilebilir. Eğer rapel için tekli aşılar kullanılırsa, hepatit B primer şemasının başlangıcından 5 yıl, hepatit A primer aşılama şemasının başlangıcından 10 yıl sonra uygulanabilir. Risk altındaki kişilerde antikor düzeyleri düzenli aralıklarla ölçülebilir ve titreler minimum düzeylerin altına indiğinde uygun rapeller uygulanabilir. Tercihen deltoid bölgesine, veya infantlarda anterolateral uyluk bölgesinden i.m. enjeksiyona uygundur.

 

 

Endikasyonları:

Hem hepatit A hem de hepatit B enfeksiyonu riski altındaki 2 yaşından 15 yaşına kadar bağışık olmayan infantlar, çocuklar ve adolesanlarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir komponentine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen ya da bir önceki HA veya HB aşısı uygulaması ardından aşırı duyarlık belirtileri gösteren bireylere uygulanmamalıdır. Diğer aşılarda da olduğu gibi, akut ateşli hastalık görülen bireylerde uygulama ertelenmelidir.

 

Uyarılar:

Aşılama sırasında kişilerin HA veya HB enfeksiyonunun kuluçka dönemini geçirmekte olmaları mümkündür. Bu vakalarda HA ve HB'yi önleyip önleyemeyeceği bilinmemektedir. Aşı, hepatit C ve hepatit E ve karaciğeri enfekte eden diğer patojenler gibi diğer ajanların neden olduğu enfeksiyonu önlemez. Virüse maruz kalma sonrası uygulamada önerilmez. Aşı, bağışıklık sistemi bozulmuş hastalarda denenmemiştir. Hemodiyaliz hastalarında, immün baskılayıcı tedavi gören veya immun sistemi bozulmuş hastalarda primer aşılama şemasından sonra beklenen immun yanıta ulaşılamayabilir. Bu hastalar ek aşı dozlarına ihtiyaç gösterebilir; ancak immün sistemi yetersiz kişilerde yeterli yanıt alınamayabilir. Aşının uygulanmasının ardından anafilaktik reaksiyon görüldüğü takdirde uygun tıbbi tedavi olanakları hazır bulundurulmalıdır. Intradermal enjeksiyon veya gluteal kasa intramusküler uygulama, aşıya suboptimal yanıt gelişmesine yol açabileceğinden, bu yollardan kaçınılmalıdır. Trombositopeni veya kanama bozuklukları olan kişilere derialtına uygulanabilir. İntravenöz olarak kesinlikle uygulanmamalıdır. Fetusun gelişimi üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir. Gebelik döneminde ancak çok kesin bir hepatit A ve hepatit B riski söz konusu ise kullanılmalıdır. Süt veren kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen reaksiyonlar enfeksiyon yerindekilerdir (ağrı, kızarıklık, şişme). Geçici nitelikte istenmeyen etkiler: Grip benzeri semptomlar (ateş, titreme, baş ağrısı, miyalji artralji gibi) yorgunluk, baş dönmesi. Nadiren rapor edilenler: Parestezi, bulantı, kusma, iştah azalması, ishal, karın ağrısı, anormal karaciğer fonksiyon testleri, döküntü, kaşıntı, ürtiker. Çok nadir rapor edilenler: Serum hastalığını andıran allerjik reaksiyonlar, vaskulit, senkop, hipotansiyon, lenfadenopati, periferik ve/veya santral nörolojik bozukluklar ve multipl skleroz, optik nevrit, miyelit, Bell's palsi, Guillan Barre sendromu (asandan paralizi ile birlikte) gibi polinevrit, menenjit, ansefalit, ansefalopati, trombositopenik purpura, eritema eksudativum multiform.

 

İlaç Etkileşimleri:

Spesifik hepatit A immunglobulini veya hepatit B immunoglobulininin aynı anda kullanımı ile ilgili veri yoktur. Ancak tekli hepatit A veya hepatit B aşıları spesifik immunoglobulinlerle aynı anda uygulandığında, daha düşük antikor titrelerine ulaşılmakla birlikte serokonversiyon üzerinde etkisi gözlenmemiştir.Diğer aşılarla aynı zamanda verilmesi önerilmez.