1ilaç

SUDAFED Ekspektoran Şurup

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Psödoefedrin HCl 30 mg/5 ml, Gliseril gayakolat (Gayafenesin) 100 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

150 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 3 kez 2 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda 3 kez 1 ölçek ve 2-5 yaş arası çocuklarda 3 kez 1/2 ölçektir.

 

 

Endikasyonları:

Prodüktif (balgamlı, göğüse inmiş) öksürükle birlikte görülen üst solunum yolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar. Burnu açar, burun akıntısını durdurur ve ekspektorasyonu sağlayarak hastayı rahatlatır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bu kombinasyona veya bileşiklerine karşı tolerans göstermemiş olanlar için kontrendikedir. Şiddetli hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları olanlarda kullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitörü almış olan veya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psödoefedrin ve bu tip ilaçların birlikte kullanımı kan basıncında yükselmelere neden olabilir.

 

Uyarılar:

Normotansif hastalarda psödoefedrinin görünür hiçbir presör etkisi olmamakla beraber, psödoefedrin/gayafenesin kombinasyonu, antihipertansif maddeler, trisiklik antidepresanlar ve dekonjestanlar, iştah bastırıcı ilaçlar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi diğer sempatomimetik ilaçlar alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tekrarlanan veya kontrol edilmeyen tedaviye başlamadan önce, bu gibi hastaların tek doz verilmesinden sonraki kan basınçları gözlenmelidir. Tüm sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi hipertansiyon, kalp, şeker hastalığı, hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme görülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Psödoefedrin ve gayafenesin uzun süreden beri istenmeyen etkiler görülmeden yaygın bir şekilde kullanılmaktaysa da, gebelik sırasında kullanımla ilgili spesifik veriler bulunmamaktadır. Gebe kadının bu ilaçtan sağlayacağı yararla gelişmekte olan fetusa olabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımına karar verilmelidir. Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Gayafenesin, bebek üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tahmin edilen küçük miktarlarda anne sütünden atılmaktadır.

 

Yan Etkileri:

Psödoefedrinin kullanımıyla ilgili ciddi yan etkiler azdır. Uyku bozuklukları ve nadiren halüsinasyonlar dahil SSS eksitasyon semptomları görülebilir. İrritasyona bağlı olan veya olmayan deri döküntüleri nadiren bildirilmiştir. Psödoefedrin alan erkek hastalarda bazan üriner retansiyon da bildirilmiştir; mevcut prostatik büyüme, bu durumu hazırlayıcı faktör olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bu kombinasyonu içeren ilaçların dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasını engelleyen MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması bazan kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Psödoefedrin içermesinden dolayı bu kombinasyon bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa ve Alfa ve Beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersine çevirir. Bir antibakteriyel madde olan furazolidon, doza bağlı olarak MAO'nın baskılanmasına neden olur. Furazolidonla birlikte kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hipertansif kriz bildirilmemiş olmasına rağmen bu ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır.