1ilaç

SERETIDE Diskus

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Flutikazon propiyonat, Salmeterol ksinafoat

 

Piyasa Şekilleri:

500 mcg/doz/50 mcg/doz: 60 doz, 100 mcg/doz/50 mcg/doz: 60 doz, 250 mcg/doz/50 mcg/doz: 60 doz'luk ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Seretide Diskus sadece oral inhalasyon yoluyla kullanılır. Semptomları olmasa bile düzenli kullanılması şarttır. Yetişkinler ve 12 yaştan büyük çocuklar: Günde 2x100 mcg (50 mcg salmeterol ve 100 mcg flutikazon) veya 1x250 mcg (50 mcg salmeterol ve 250 mcg flutikazon) veya 1x500 mcg (50 mcg salmeterol ve 500 mcg flutikazon) kullanılabilir. 4 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 2x100 mcg (50 mcg salmeterol ve 100 mcg flutikazon) kullanılmalıdır. 4 yaştan küçük çocuklarda Seretide kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Bronkodilatör ve inhale kortikosteroid kombinasyonunun kullanımının uygun olduğu yetişkin ve çocuklarda astma dahil reversibl obstrüktif akciğer hastalığının düzenli tedavisinde endikedir. Uzun etkili Beta agonistleri ve inhale kortikosteroidlerin etkili idame dozunu alan hastalar, inhale kortikosteroid tedavisi altındaki, semptomları olan hastalar, inhale kortikosteroidlere ihtiyaç gösteren ve düzenli bronkodilatör kullanan hastalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Reversibl obstrüktif havayolu hastalıklarının tedavisi normalde kademeli bir program izlemelidir ve hastalar hem klinik olarak hem de akciğer fonksiyon testleriyle izlenmelidir. Hızlı ve kısa etkili bronkodilatör (ör. salbutamol) gerektiren akut semptomlarda hemen rahatlamak için önerilmez. Hastalara hemen rahatlamak için kullanmaları gereken ilaçları her zaman yanlarında bulundurmaları hatırlatılmalıdır. Semptomları kontrol için kısa etkili inhale beta-2 agonistlerin kullanımında artış astımın kötüleştiğini gösterir. Kortikosteroid dozunun artırılması düşünülmelidir. Kortikosteroid tedavisinin eklenmesi ve eğer bir enfeksiyon mevcut ise antibiyotik uygulanması düşünülmelidir. Tedavi ani olarak kesilmemelidir. Aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tirotoksikoz şikayeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süre kortikosteroid alan çocukların boyunun düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir. Yetersiz adrenal cevap olasılığından dolayı, oral steroid tedavisinden inhale flutikazon tedavisine geçirilen hastalar özel olarak tedavi edilmeli ve adrenal fonksiyon düzenli olarak izlenmelidir. İnhale flutikazon tedavisine geçildiğinde, sistemik steroid dozu yavaş yavaş azaltılmalı, ve hastalar stres zamanlarında ilave tedavi için gereklilik olabileceğini gösteren steroid uyarı kartları taşımalıdır. Nadir durumlarda inhale tedavi altta yatan eozinofilik durumların (Churg Strauss Syndrome) ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu olgular genellikle oral kortikosteroid tedavisinin azaltılması veya oral kortikosteroid tedavisinin kesilmesi ile ilişkilidir. Salmeterol ve flutikazonun insan gebeliği ve emzirme döneminde kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel zararlarından büyük ise düşünülmelidir. anne sütüne geçen miktarı düşüktür.

 

Yan Etkileri:

Salmeterol ve flutikazonun birarada verilmesiyle ilave advers etkiler bildirilmemiştir. Salmeterol: Titreme, subjektif palpitasyon, başağrısı gibi beta-2 agonistlerin farmakolojik yan etkileri bildirilmiştir, bunlar düzenli tedavi ile azalır. Özellikle hassas olan bazı hastalarda kardiyak aritmiler (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistolleri içeren) bildirilmiştir. Artralji ve döküntü , ödem ve anjiyoödem dahil hipersensitivite reaksiyonları rapor edilmiştir. Nadiren kas krampları, orofaringeal irritasyon bildirilmiştir. Flutikazon: Bazı hastalarda ağızda ve boğazda kandidiyazis ve ses kısıklığı görülür. Hem kandidiyazis hem de ses kısıklığını önlemek için inhalasyonu takiben ağzın su ile gargara yapılarak çalkalanması yararlı olabilir. Semptomatik kandidiyazis, tedavi devam ederken topikal antifungaller ile tedavi edilebilir. Ciltte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Nadiren yüzde ve orofarinkste ödem bildirilmiştir. Olası sistemik etkileri adrenal supresyon, çocuk ve adolesanlarda büyümede gecikme, kemik mineral yoğunluğunda azalma, katarakt ve glokomu içerir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, dozdan sonra hışıltılı solunumda ani artış ile paradoksal bronkospazm oluşabilir. Bu durum hızlı ve kısa etkili inhale bronkodilatörlerle hemen tedavi edilmelidir. En sık olarak seste kalınlaşma/ses kısıklığı, boğazda tahriş, başağrısı, ağız ve boğazda kandidiyazis ve palpitasyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Selektif veya selektif olmayan betablokerler reversibl obstrüktif havayolları hastalığı olanlarda kullanımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmamalıdır. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örneğin ketokonazol, ritonavir) ile birlikte kullanıldığında, flutikazon propiyonata sistemik olarak maruz kalma potansiyeli artacağından dikkat edilmelidir.