1ilaç

SEMPREX Kapsül

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Akrivastin 8 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 3 kez 1 kapsüldür.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi dahil allerjik nezlenin, kronik idiyopatik ürtiker, semptomatik dermografizm, kolinerjik ürtiker, idiyopatik soğuk ürtikeri ve kaşıntılı atopik ekzema gibi histamin kaynaklı dermatozların semptomatik rahatlatılmasında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Akrivastin veya triprolidine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Akrivastin temel olarak böbreklerden elimine edilir, bu nedenle belirgin böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Hastaların çoğunda akrivastine bağlı olarak uyuklama hali görülmemektedir. Bununla birlikte, bütün ilaçlara yanıtta kişiden kişiye farklılıklar görüldüğünden, ilaca karşı kendi kişisel yanıtlarını saptaya-na kadar, hastaları araba kullanmak veya makinada çalışmak gibi zihnin uyanık olmasını gerektiren faaliyetler konusunda uyarmak gerekir. Akrivastinle hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda karsinojenisite, teratojenisite, mutajenisiteyle ilgili olumsuzluklar gözlenmediği ve fertilite üzerinde bir etkisinin görülmediği bildirilmiştir. Ancak, insan fertilitesi üzerindeki etkisi hakkında herhangi bir çalış-ma yoktur. Akrivastinin insan gebeliği sırasında uygulanmasıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. İlaçların çoğu gibi akrivastin de ancak, beklenen yararlar olası risklerden daha fazla olduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır. Akrivastinin verilmesinden sonra anne sütünde görülebilecek düzeyi hakkında bilgi yoktur. 12 yaşın altındaki çocuklarda önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Doğrudan akrivastine bağlanabilen uyuklama hali ve uyuşukluk çok seyrek olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Çoğunlukla hastalara, alkol veya diğer SSS depresanlarının etkisinde olduklarında zihin uyanıklığı gerektiren görevler almamaları önerilir. Akrivastinin bunlarla birlikte verilmesi, bazı kişilerde, durumun daha da bozulmasına neden olabilir.